مبانی نظری هوش تجاری و بازاریابی

 • دانلود مقاله مبانی نظری هوش بازاریابی

  تحقیق زیر درباره هوش بازاریابی می باشد. و شامل: بازاریابی – هوشمندی- هوش بازاریابی- کاربرد بازاریابی ھوشمند- اھداف بازاریابی ھوشمند- ابعاد بازاریابی ھوشمند- تصمیمات قیمت گذاری و مارک تجاری- مزایای پذیرفتن بازاریابی ھوشمند- بھبود بازاریابی ھوشمند و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش تجاری

  مقاله زیر درباره هوش تجاری می باشد. و شامل: تعریف هوش تجاری - عناصر مؤثر بر هوش تجاری- هرم فرآیند ایجاد ارزش افزوده در هوش تجاری- اجزای هوش تجاری- اهمیت هوش تجاری- اهداف اصلی هوشمندی کسب وکار و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش هیجانی در تجارت

  تحقیق زیر درباره هوش هیجانی در تجارت می باشد. و شامل: انواع هوش چندگانه کدامند؟، هوش دیداری-فضایی، هوش کلامی-زبانی، هوش منطقی- ریاضی، هوش بدنی- جنبشی، هوش موسیقی- ریتمیک، هوش درون فردی، هوش برون فردی (فرا فردی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش بازاریابی

  پژوهش زیر درباره هوش بازاریابی می باشد. و شامل: مشخصات هوش بازاریابی، ارتباط داشتن، قابل استفاده بودن، زمان، صحت و دقت، کامل بودن، اهداف، مواردی را که در کسب هوش بازاریابی باید مد نظر داشت، رعایت اصول اخلاقی، توجه به سیگنال های گنگ و ضعیف و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مبانی نظری تحقیق درباره هوش هیجانی و موفقیت تجاری

  مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...
 • دانلود مبانی نظری تحقیق درباره هوش بازاریابی

  مشخصات این متغیر:
  منابع: دارد
  پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
  کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در
  ...