مبانی نظری مدیریت دانش

 • دانلود مبانی نظری خلاقیت در سازمان و رابطه آن با مدیریت دانش به همراه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

  امروزه شرايط محيطي به حدي پيچيده، پويا و نامطمئن شده كه سازمان ها ديگر نمي توانند با تغييرات سطحي و ظاهري در ساختارها، روش ها، سيستم ها و غيره بقاي بلندمدت خود را تضمين كنند(فرید 1388).
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مبانی نظری مدیریت دانش در پرستاری به همراه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

  مطالعه دانش به زمان افلاطون و ارسطو باز مى گردد. با اين حال توجه به مديريت دانش در درون يك سازمان، اولين بار توسط فيلسوفى بنام ميشل پولانى در سال 1965 مشاهده گرديد. او دانش را به عنوان چيزى كه به خودى خود داراى ارزش ذاتى است معرفى نمود(هاشمی 1389).
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مبانی نظری مدیریت دانش در تربیت بدنی به همراه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

  مدیریت دانش از اواخر دهه 1970 مطرح گردید. در اواسط دهه 1980 و با آشکار شدن جایگاه دانش و تأثیر آن بر قدرت رقابت در بازارهای اقتصادی، اهمیت آن مضاعف شد. در این دهه نظام مبتنی بر هوش مصنوعی و نظام‌های هوشمند برای مدیریت دانش به کار گرفته می‌شود.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و نظریات مدیریت دانش

  مدیریت دانش فعالیتی است که تاکتیک ها و راهبردهای آن برای مدیریت سرمایه های انسان محور در نظر گرفته می شود. با نگاهی اجمالی به تعاریف مدیریت دانش می توان دریافت که مدیریت دانش با تئوری و عمل رابطه دارد (همان منبع، ص 98).
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری سنجش مدیریت دانش

  مقاله زیر درباره سنجش مدیریت دانش می باشد. و شامل: گذری بر مدیریت دانش- روابط داده، اطلاعات و دانش- طبقه بندی انواع دانش- منابع دانشی سازمان- تعاریف مدیریت دانش- اهمیت به کار گیری مدیریت دانش- اهداف مدیریت دانش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری سیستم مدیریت دانش

  تحقیق زیر درباره سیستم مدیریت دانش می باشد. و شامل: مدیریت دانش چیست؟- تعاریف مدیریت دانش- تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط- انواع دانش- دانش صریح(آشکار- چرخه سیستم مدیریت دانش- روش های مدیریت دانش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش و مدل های آن

  پژوهش زیر درباره مدیریت دانش و مدل های آن می باشد. و شامل: تاریخچه مدیریت دانش- دانش: تعاریف و دسته بندی ها- تعریف دانش- دسته بندی دانش- تقسیم بندی ارسطو- دانش ضمنی و دانش صریح- دانش شخصی و دانش سازمانی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و ادبیات نظری مدیریت دانش

  پژوهش زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: مقدمه- مدیریت دانش چیست؟- تاریخچه- تعاریف مدیریت دانش- تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط- انواع دانش- چرخه دانش- چرخه سیستم مدیریت دانش- اهداف مدیریت دانش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری در مورد مدیریت دانش

  مقاله زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: عوامل سازمانی- تعریف دانش- انواع دانش- دانش و مدیریت دانش- دانش نهان و دانش آشکار- دانش فردی و دانش جمعی(سازمانی)- دانش فردی و دانش جمعی(سازمانی)- دانش شخص در مقابل دانش سازمانی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری متدولوژی ها مدیریت دانش

  مقاله زیر درباره متدولوژی ها مدیریت دانش می باشد. و شامل: مقدمه- مکاتب فکری مطرح در مدیریت دانش- متدهای طبقه بندی دانش- متدهای سرمایه فکری- متدهای ساختار اجتماعی- متد مفهومی چند مرحله ای- متدهای پیاده سازی و نظام مدیریت دانش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری سنجش مدیریت دانش

  تحقیق زیر درباره سنجش مدیریت دانش می باشد. و شامل: سنجش اثربخشی مدیریت دانش- انواع رویکرد های سنجش مدیریت دانش- ابزارهای سنجش مدیریت دانش- کارت امتیازی متوازن- جهت یاب اسکاندیا- نظارت بر دارایی های نامشهود و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری در مورد مدیریت دانش

  پژوهش زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: گذری بر مدیریت دانش- روابط داده، اطلاعات و دانش- اطلاعات- طبقه بندی انواع دانش- منابع دانشی سازمان- تعاریف مدیریت دانش- اهمیت به کار گیری مدیریت دانش- اهداف مدیریت دانش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد مدیریت دانش

  پژوهش زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: نگرش کارکنان به مدیریت دانش- مشارکت کارکنان در مدیریت دانش- رضایت کارکنان از مدیریت دانش -تعریف دانش- تعریف مدیریت دانش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد مدیریت دانش

  پروژه ی زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: چرخه‌ی دانش- هرم دانش- توسعه دانش - اشتراک و توزیع دانش- مدیریت دانش- مدل‌های مدیریت دانش- مدل شبکه- مدل‌های شناختی- مدل‌های انجمنی / ارتباطی- مدل‌های فلسفی- مدل هیسیگ و... است.

  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله
 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد مدیریت دانش

  مقاله زیر درباره مدیریت دانش می باشد . و محتویات آن عبارتند از: تعاریفی از دانش- مفاهیم مدیریت دانش- عناصر مدیریت دانش- اصول مدیت دانش- دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش- مدلهای مدیریت دانش- سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیام و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش

  پژوهش زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: مقدم- تعریف مدیریت دانش- تئوری های مدیریت دانش- مدل جامع مدیریت دانش دانشگاه علم و صنعت-) آثار و اهمیت مدیریت دانش- عوامل موثر بر مدیریت دانش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقالات مبانی نظری مدیریت دانش

  دانلود مقالات مبانی نظری مدیریت دانش: در این بخش چندین مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره مدیریت دانش جمع آوری و با قیمت مناسب عرضه شده است.

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش

  پروژی زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: دانش- داده، اطلاعات، دانش و خرد- تعاریف دانش- دانش ضمنی و دانش صریح- دانش شخصی و دانش سازمانی- دانش رسمی و دانش غیررسمی- تقسیم‌بندی دانش بر مبنای سلسله‌مراتب کارکردی آن و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود نمونه پروپوزال روش تحقیق مدیریت دانش

  دانشجویانی که در رشته مدیریت دانش در حال تحصیل هستند می‌توانند نمونه پروپوزال تکمیل شده این رشته را در سایت اینترنتی ما مشاهده کنند.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال

 • دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و تسهیم دانش و انتقال دانش

  مقاله زیر درباره مدیریت دانش و تسهیم دانش و انتقال دانش می باشد. و شامل: تعریف و تشریح مدیریت دانش- ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش- سیر تحول مدیریت دانش- تسهیم دانش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله