مبانی نظری سرمایه فکری

 • دانلود مبانی نظری سرمایه فکری به همراه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

  قبل از اینکه بخواهیم سرمایه فکری را شناسایی ، مدیریت و اندازه گیری کنیم، نیاز است که مفهوم آن را درک کنیم.سرمایه فکری از نگاه مدیریتی، مجموع سرمایه انسانی‌ و ساختاری نظیر دانش، تجربه کاربردی، فناوری سازمانی، روابط و مهارت‌های تخصصی است که با خلق مزیت رقابتی، حیات سازمان در بازار را به ارمغان می‌‌آورد.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

  ...
 • دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری

  مقاله زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: سرمایه فکری - مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری- تعریف سرمایه فکری- انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری- مشترکات نظریات- سرمایه ساختاری (سازمانی- سرمایه ارتباطی (مشتری و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سرمایه فکری

  پژوهش زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: سیر تاریخی سرمایه فکری- عناصر سرمايه فكري- روشهای اندازه گیری سرمایه فکری- روشهاي كارت امتيازي- ویژگی های روش کارت امتیازی- هوش سرمايه انسانی- هدايت كننده اسكانديا و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری در مورد سرمایه فکری

  پژوهش زیر درباره ی سرمایه فکری می باشد. و شامل: تعاریف سرمایه فکری- مؤلفه‌های سرمایه فکری- سرمایه انسانی - سرمایه ساختاری - سرمایه رابطه ای - ویژگیهای سرمایه فکری- رویکردها و روشهای اندازه گیری داراییهای نامشهود و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری سرمایه فکری

  پژوهش زیر درباره سرمایه فکری می باشد. . شامل: تعاریف سرمایه فکری- مؤلفه‌های سرمایه فکری- سرمایه انسانی- سرمایه ساختاری- سرمایه رابطه ای- ویژگیهای سرمایه فکری- رویکردها و روشهای اندازه گیری داراییهای نامشهود- الگوی رهیاب اسکاندیا و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری سرمایه گذاری پرتفوی

  پروژه ی زیر درباره سرمایه گذاری پرتفوی می باشد. و شامل: چرا سرمایه گذاری می کنیم؟- اهمیت مطالعة سرمایه گذاری- فرآیند سرمایه گذاری- ساختار فرآیند تصمیم گیری- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری سرمایه فکری

  تحقیق زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: معرفی سرمایه فکری- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری- اهمیت و ضرورت سرمایه های فکری- اجزای سرمایه فکری- مفهوم سازی های سرمایه های فکری و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری پایان نامه درباره سرمایه فکری

  تحقیق زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: مقدمه- تعریف دارایی و تقسیم بندی آن- تشریح دارایی نامشهود- مدیریت دانش - تشریح سرمایه فکری- مدل های مختلف سرمایه فکری- مدل بنتیس و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری با موضوع سرمایه فکری

  پروژه زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: سرمایه ساختاری- سرمایه های رابطه ای (مشتری ) - اندازه گیری ارزش وتاثیرات سرمایه های فکری- ارزیابی اجرای راهکار ها- گسترش ، تنوع و توسعه راهبردی- جبران خدمات و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مبانی نظری پایان نامه درباره سرمایه فکری

  مقاله زیر درباره سرمایه فکری می باشد . و شامل: عناصر سرمایه فکری- سرمایه انسانی - سرمایه رابطه ای- سرمایه ساختاری- انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری- طبقه بندی اسویبی- طبقه بندی ادوینسون و ما لون- طبقه بندی بنتیس و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره سرمایه فکری

  تحقیق زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: مقدمه- تعریف سرمایه فکری- تعریف سرمایه فکری از دیدگاه محققین مختلف- پیشینه و خاستگاه سرمایه فکری- شکل گیری جنبش سرمایه فکری- طبقه‌بندی سرمایه فکری- مروری بر دیدگاه‌های تقسیم بندی سرمایه فکری و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری با موضوع سرمایه فکری

  پژوهش زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: مقدمه و تاریخچه- تاثیرگذارترین تلاش ها در جهت سرمایه فکری- سرمایه انسانی - سرمایه ساختاری - حسابداری دارایی های نامشهود و سرمایه فکری - طبقه بندی و مدل های سرمایه فکری و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره سرمایه فکری

  مقاله زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری- مفهوم سرمایه فکری- تعاریف سرمایه فکری- ویژگی های سرمایه فکری- اجزای سرمایه فکری- سرمایه انسانی- سرمایه ساختاری(سازمانی) و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری درباره سرمایه فکری

  پژوهش زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: سرمایه فکری- اجزای سرمایه فکری- سرمایه انسانی- سرمایه ساختاری- سرمایه رابطه ای- فرایند مدیریت سرمایه فکری - تاریخچه سرمایه فکری - مدیریت دانش و سرمایه فکری و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری سرمایه های فکری

  تحقیق زیر درباره سرمایه های فکری می باشد. و شامل: دسته بندی دارایی های سازمان، سرمایه های فکری، مفهوم سازی های سرمایه فکری و اجزای آن، سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای ، الگو های اندازه گیری سرمایه های فکری، الگوی رهیاب اسکاندیا.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مبانی نظری درباره سرمایه فکری

  پژوهش زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: نظریه های مربوط به سرمایه فکری، تعاریف مختلف سرمایه فکری، تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری، مدل های طبقه بندی سرمایه فکری، برخی طبقه بندی های ارائه شده سرمایه فکری، - ادوینسون و مالونه (1997)، سرمايه انساني و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت سرمایه فکری

  اگر ما استراتژی سازمان را بصورت یک الگویی از تصمیم گیری درون سازمانی تعریف کنیم که این الگو به نوبة خود اهداف و مقاصد فرعی و رویه های سازمانی و سیاستهای سازمانی را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی مشخص می کند پس سرمایه فکری سازمان دارای اهمیتی استراتژیک است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری سرمایه فکری

  فاکتورهایی که در اینجا حایز اهمیت می باشد شامل سوالات زیر است: آیا شرکت موثرترین ابزارها و شیوه ها را در اختیار دارد؟ آیا تمامی فرایندها به صورتی ساختارمند و مستند موجود شد؟ تا چه حد بر اساس آنچه که فرایندها مستند شده، عمل می شود؟
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری سرمایه فکری

  سالیوان یکی از پایه گذاران و شریک تجاری گروه مدیریت سرمایه های فکری است .گروه مدیریت سرمایههای فکری یک شرکت مشاوره ای است که فعالیت هایش برایجاد وتولید ارزش سرمایه های فکری متمرکز شده است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت سرمایه فکری

  این روش به منظور نشان دادن دارایی های شرکت های مبتنی بر دانش طراحی شده است. این روش در واقع توسعه ای در حسابداری منابع انسانی به شمار می آید. در این نگرش، سرمایه فکری شرکت به دو دسته سرمایه فردی و سرمایه ساختاری تقسیم می شود.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله