مبانی نظری و پیشنه درباره انواع هوش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع هوش (هوش هیجانی - هوش معنوی - هوش تجاری - هوش اخلاقی-هوش فرهنگی - هوش عاطفی - هوش سازمانی - هوش اجتماعی و ...) مطالب این صفحه را مشاهده کنید.

 • دانلود مبانی نظری هوش هیجانی ورزشکاران به همراه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

  واژه Emotion از فعل لاتین moere به معنی حرکت و جنبش ریشه گرفته است. در فرهنگ لغت Emotion به معنای هیجان، بر انگیختگی وعاطفه است. هیجان در این جا، نوعی واکنش شدید و کوتاه ارگانیسم به موقعیت غیر منتظره می باشد که همواره با نوعی حالت عاطفی خوشایند و یا ناخوشایند است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مبانی نظری هوش هیجانی به همراه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

  تعریف‌هاي زيادي از هوش ارائه شده است؛ يكي از آنها که اتفاق نظری روی این تعریف وجود دارد، هوش را به عنوان توانايي سازگاري با محيط و يادگيري از تجربيات زندگي روزانه می‌داند (طباطبائي، توسلي نائيني، 1388). در واقع هوش مهارتي براي حل مسئله مي‌باشد (همان، 1388).
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مبانی نظری هوش شناختی به همراه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

  هوارد گاردنر (1983) استاد دانشكدة علوم تربيتي دانشگاه هاروارد، معتقد است مهم¬ترين خدمتي كه آموزش مي‌تواند در جهت رشد كودك انجام دهد آن است كه او را با توجه به استعدادهايش به سوي مناسب‌ترين زمينه هدايت كند يعني به جايي كه او در آن خشنود و كارآمد باشد.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مبانی نظری هوش هیجانی در حسابداری به همراه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

  مدت زمانی است که نیاز گسترده‌ای برای توجه به مهارت های عمومی (شامل توانایی کار گروهی، توانایی برای مدیریت مسائل، رهبری، تصمیم گیری) مطرح شده است. در این راستا کاوانگ و درنان (2008) ادعا می‌کنند که استادان حسابداری باید به سمت پرورش حسابدارانی با مهارت های عمومی حرکت کنند و از آموزش مهارت‌های صرفاً تکنیکی و تخصصی اجتناب کنند.
  جزئیات بیشتر در

  ...
 • مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش سازمانی

  تحقیق زیر درباره هوش سازمانی می باشد و شامل: تعاريف هوش- انواع هوش از ديدگاه استرن‌ برگ - تعريف تربيتي هوش- تعريف تحليلي هوش- نظريه¬هاي جديد- انواع آزمون¬هاي هوش- اختلالات هوش- علل عقب‌ماندگي هوش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مدل های هوش هیجانی

  مقاله ی زیر درباره ی مدل های هوش هیجانی می باشد. و شامل: رویکرد توانایی- رویکرد مختلط- مدل مایر و سالووی- مدل گلمن از هوش هیجانی- خود آگاهی یا آگاهی از هیجانات خود- حوزه کنترلی یا کنترل هیجانات و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری هوش سازمانی (OI)

  پژوهش زیر درباره هوش سازمانی(OI) می باشد. و شامل: رابطه داده و اطلاعات و سازمان- آغاز اندیشیدن مدیران- دادن قدرت و اختیار فکر کردن به کارکنان- تهاجم بی وقفه و سیستماتیک به سمت علل جهالت و نادانی دسته جمعی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری هوش چندگانه

  پژوهش زیر درباره هـوش چندگانه می باشد. و شامل: مشکل تعریف هوش- تعریف هوش- تعریف تربیتی هوش- تعریف تحلیلی هوش- تعریف کاربردی هوش- هوش و مسئله طبیعت ـ ‏تربیت- تأثیر محیط بر هوش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری رابطه هوش معنوی رضایت شغلی و تعهد سازمانی

  پژوهش زیر درباره رابطه هوش معنوی رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد. و شامل: چهارچوب نظری هوش معنوی- تعاریف و مفاهیم هوش معنوی- ابعاد هوش معنوی- توجه و آگاهی- ادراک فراحسی- قوه عقلانی و... است.

  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش هیجانی

  تحقیق زیر درباره هوش هیجانی می باشد . که شامل : مفهوم هوش، تعریف هوش، انواع هوش، هوش هیجانی ، تعاریف هوش هیجانی، ابعاد هوش هیجانی، آگاهی اجتماعی و....
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری هوش هیجانی

  پژوهش زیر درباره ی هوش هیجانی می باشد. و شامل: تعریف هوش هیجانی- هوش هیجانی از دیدگاه جان مایر و پیتر سالووی- ابعاد هوش هیجانی از نظر جان مایر و پیتر سالووی- رشد و توسعه هوش هیجانی- توانایی‌های چهارگانه مدل مایر و سالووی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی هوش سازمانی (OI)

  مقاله زیر درباره هوش سازمانی(OI)می باشد. و شامل: مقدمه- هوش سازمانی چیست؟- چرا هوش سازمانی؟- کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها- هوش سازمانی به عنوان یک فرآیند- فرآیند OI در سازمان‌ها و شرکت‌ها- کاربست هوش سازمانی در نظام آموزشی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری هوش سازمانی

  مقاله زیر درباره هوش سازمانی می باشد. و شامل: هوش چیست- تعریف تربیتی (تحصیلی) هوش- تعریف تحلیلی هوش- تعریف کاربردی هوش- هوش از منظر دانشمندان مختلف و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری هوش هیجانی

  پژوهش زیر درباره هوش هیجانی می باشد. و شامل: مقدمه- تعاریف و مفاهیم هوش هیجانی- مفهوم هوش هیجانی- سیر تحولی هوش هیجانی- اهمیت هوش هیجانی- رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی- مدل های هوش هیجانی- مدل مایر و سالووی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری هوش بازاریابی

  تحقیق زیر درباره هوش بازاریابی می باشد. و شامل: بازاریابی – هوشمندی- هوش بازاریابی- کاربرد بازاریابی ھوشمند- اھداف بازاریابی ھوشمند- ابعاد بازاریابی ھوشمند- تصمیمات قیمت گذاری و مارک تجاری- مزایای پذیرفتن بازاریابی ھوشمند- بھبود بازاریابی ھوشمند و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدارس هوشمند

  پژوهش زیر درباره مدارس هوشمند می باشد. و شامل: علل تاسیس مدارس هوشمند- اهداف مدارس هوشمند- انتخاب محتوا در مدرسه هوشمند- فرایند تمرین و تکرار در مدرسه هوشمند- آزمون در مدرسه هوشمند- راهبردهای توسعه مدارس هوشمند و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری پایان نامه مدیریت درباره هوش هیجانی

  پروژه زیردرباره هوش هیجانی می باشد. و شامل: مقدمه - مفهوم هوش و تعاریف آن- انواع هوش- هوش اجتماعی- هوش اجتماعی- هوش فرهنگی- هوش سازمانی- هوش معنوی- هوش شناختی و هوش هیجانی- هوش هیجانی- اهمیت هوش هیجانی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوشمندی رقابتی

  پروژه زیر درباره هوشمندی رقابتی می باشد. و شامل: مقدمه- مبانی و مفاهیم نظری در مورد هوشمندی رقابتی- تاریخچه پیدایش هوشمندی رقابتی- تعاریف هوشمندی رقابتی- از اطلاعات تا هوشمندی رقابتی- وجه تمایز هوشمندی رقابتی با جاسوسی رقابتی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت درباره هوش هیجانی

  پروژه زیر درباره هوش هیجانی می باشد. و شامل: تعریف هوش هیجانی - مدل صفت هوش هیجانی- پیشرفت در هوش هیجانی-برخی تعمیم‌های احتمالی در مورد رفتارهای هوش هیجانی تطابقی- صفات و هوش هیجانی- نقش هیجان‌ها در محیط کار و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری هوش هیجانی

  پژوهش زیر درباره هوش هیجانی می باشد. و شامل: تعریف هیجان- علت هیجان- فواید هیجانات- تاریخچه هوش هیجانی- الگوهای هوش هیجانی- الگوی هوش هیجانی سالووی و مایر- الگوی مختلط هوش هیجانی بار و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله