پژوهش زیر درباره رویکرد های یادگیری می باشد. و شامل: مقدمه- الگوی p3 بیگز از یادگیری- پیش زمینه ها -متغیرهای فرآیندی- پیامدهای یادگیری - رویکرد های یادگیری- رویکرد یادگیری عمقی- رویکرد یادگیری سطحی و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
41 صفحه
کد:
876 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره رویکرد های یادگیری می باشد. و شامل: مقدمه- الگوی p3 بیگز از یادگیری- پیش زمینه ها -2متغیرهای فرآیندی- پیامدهای یادگیری - رویکرد های یادگیری- رویکرد یادگیری عمقی- رویکرد یادگیری سطحی- رویکرد یادگیری استراتژی- تحقیقات داخلی - تحقیقات خارجی- منابع انگلیسی . یادگیری اساسا به نظام (فراگیر-شخصیت) مربوط می شود آموزش یا تعبیر دقیق تر آن نظام آموزشی ، نظامی اجتماعی و بیشتر از یک نظام شخصیت است. یادگیری عبارت است از پدیده های رفتاری که در عملکرد دانش آموز ظاهر می شود هر فراگیر نیز یک نظام شخصیت مجزا با نیازها، ارزشها، تجربه های قبلی، ادراکات است. اعمالی که دانش آموزان انجام می دهند، تکالیفی است که معلمان برای یادگیری تعیین می کنند. (ورکی،1379).در جهت بررسی نظام آموزشی و بویژه یادگیری، الگوهای در این خصوص تدوین شده است.