مقاله زیر درباره سفارش سازی می باشد. و شامل: مقدمه - تعاریف و مفاهیم سفارشی سازی- مزایای سفارشی سازی از دیدگاه های متفاوت- مراحل دستیابی به سفارشی سازی- گام های رسیدن به سفارشی سازی- الگوی جدید، برای دستیابی به سفارشی سازی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
33 صفحه
کد:
850 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره سفارش سازی می باشد. و شامل: مقدمه - تعاریف و مفاهیم سفارشی سازی- مزایای سفارشی سازی از دیدگاه های متفاوت- مراحل دستیابی به سفارشی سازی- گام های رسیدن به سفارشی سازی- الگوی جدید، برای دستیابی به سفارشی سازی- پیشینه ی تحقیق- پیشینه مطالعاتی در ایران- پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور- منابع فارسی- منابع انگلیسی.

سفارشی سازی مستلزم اصلاح محصول توسط شخص مشتری است؛ بدین نحو که شرکت در این روش تعامل و مشارکت با مشتری را اصل اساسی و خدشه ناپذیر به شمار آورده و بطور عملی موجبات تعامل میان مشتری، محصول و واحد طراحی را میسر و تسهیل می نماید. فرض اساسی در ایده سفارشی سازی، خلق ارزش و ارائه بالاترین مطلوبیت به مشتری و مصرف کنندگان است (میراحمدی؛1390).