تحقیق زیر درباره بازاریابی درونی می باشد. و شامل: تعاریف و رویکردهای بازاریابی درونی- انگیزه و رضایت کارکنان- جهت گیری مشتری- توسعه ایده بازاریابی داخلی – پیاده سازی- استراتژی و مدیریت تغییر و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
36 صفحه
کد:
824 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره بازاریابی درونی می باشد. و شامل: تعاریف و رویکردهای بازاریابی درونی- انگیزه و رضایت کارکنان- جهت گیری مشتری- توسعه ایده بازاریابی داخلی – پیاده سازی- استراتژی و مدیریت تغییر - ترکیب و تعریف بازاریابی داخلی - مفهوم سازی بازاریابی درونی- دیدگاه‌های مختلف نسبت به بازاریابی درونی- مدل¬های بازاریابی درونی- مدل بازاریابی درونی کاتلر و آرمسترانگ- کیفیت داخلی- بازاریابی در صنعت خدمات- مدل بازاریابی درونی فورمن و مانی- دیدگاه ها در بازاریابی درونی- مدل بازاریابی درونی بری- مدل بازاریابی درونی گرونروس- مدل بازاریابی درونی احمد و رفیق- مدل بازاریابی درونی برای سازمانهای خدماتی- تحقیقات پیشین- تحقیقات خارجی- منابع و مآخذ.