مقاله زیر درباره برنامه ریزی استراتژیک می باشد. و شامل: تجزیه و تحلیل محیطی- پایه‌گذاری جهت‌گیری‌های سازمانی- هدف گذاری- تعیین و تدوین استراتژی ها- بسترسازی و اجرای استراتژی ها- کنترل استراتژی ‌ها- مزایای استراتژیک و... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
26 صفحه
کد:
800 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره برنامه ریزی استراتژیک می باشد. و شامل: تجزیه و تحلیل محیطی- پایه‌گذاری جهت‌گیری‌های سازمانی- هدف گذاری- تعیین و تدوین استراتژی ها- بسترسازی و اجرای استراتژی ها- کنترل استراتژی ‌ها- مزایای استراتژیک- برنامه ریزی استراتژیک- ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک- مقایسه برنامه ریزی استراتژیک با برنامه ریزی بلند مدت و برنامه ریزی جامع- مراحل برنامه ریزی استراتژیک- تدوین برنامه استراتژیک- انتقال برنامه استراتژیک و تبادل نظر درباره آن- سنجش و ارزیابی- برنامه ریزی استراتژیک و کارآفرینی جمعی- مدل تحقیق و روش اجرا- فرآیند مدیریت استراتژیک- پیشینه تحقیق- منابع فارسی- کتاب- منابع غیرفارسی.