پژوهش زیر درباره مدل تعالی EFQM می باشد. و شامل: نتیجه‌گرایی- مشتری مداری- رهبری و ثبات در مقاصد- مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت‌ها- توسعه و مشارکت کارکنان- یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر- توسعه همکاری‌های تجاری و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
41 صفحه
کد:
798 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره مدل تعالی EFQM می باشد. و شامل: نتیجه‌گرایی- مشتری مداری- رهبری و ثبات در مقاصد- مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت‌ها- توسعه و مشارکت کارکنان- یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر- توسعه همکاری‌های تجاری- مسئولیت اجتماعی سازمان- معیارها و زیرمعیارها در مدل سرآمدی EFQM- توانمندسازها- نتایج- معرفی معیارها- معیار رهبری- معیار خط‌مشی و استراتژی- معیار کارکنان- معیار مشارکت‌ها و منابع- معیار فرآیندها- نتایج مشتری- مقیاس ادراکی- مقیاس‌های عملکردی- نتایج کارکنان- مقیاس‌ها ادراکی- شاخص‌های عملکردی- نتایج جامعه- مقیاس‌های ادراکی- مقیاس‌های ادراکی- نتایج کلیدی عملکرد- دستاوردهای کلیدی- شاخص‌های کلیدی عملکرد- اهداف موجود در 3 مدل- مقایسه جوانب کیفیت ژاپن، آمریکا و اروپا و نتایج مالی و بازرگانی- منطق RADAR و جایگاه آن در مدل تعالی EFQM- ارزیابی توانمندسازها- ارزیابی توانمندسازها- ارزیابی نتایج- رهیافت‌های ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و ...