پژوهش زیر درباره مدارس هوشمند می باشد. و شامل: علل تاسیس مدارس هوشمند- اهداف مدارس هوشمند- انتخاب محتوا در مدرسه هوشمند- فرایند تمرین و تکرار در مدرسه هوشمند- آزمون در مدرسه هوشمند- راهبردهای توسعه مدارس هوشمند و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
50 صفحه
کد:
786 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره مدارس هوشمند می باشد. و شامل: علل تاسیس مدارس هوشمند- اهداف مدارس هوشمند- انتخاب محتوا در مدرسه هوشمند- فرایند تمرین و تکرار در مدرسه هوشمند- آزمون در مدرسه هوشمند- راهبردهای توسعه مدارس هوشمند- زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند- ساختار اجرایی مدارس هوشمند- شرح وظایف مدیر مدرسه هوشمند- شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات در مدرسه هوشمند- شرح وظایف معلمان مدرسه هوشمند- شرح وظایف دانش آموزان مدرسه هوشمند- شرح وظایف اولیای دانش آموزان مدرسه هوشمند- موانع موجود در راه توسعه ی مدارس هوشمند در کشور- تحقیقات انجام شده در داخل کشور- تحقیقات انجام شده در خارج کشور- فهرست منابع و ماخذ- منابع فارسی- منابع خارجی.