پروژه زیر درباره خلاقیت و نوآوری می باشد. و شامل: انواع نوآوری و منابع آن- فرآیند نوآوری - فرایند پنج مرحله ای فرآیند نوآوری- مدل چهار مرحله ای بیکروسونی- مدل عمومی وارکینگ- تفاوت های نوآوری در بخش خصوصی و دولتی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
37 صفحه
کد:
728 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره خلاقیت و نوآوری می باشد. و شامل: انواع نوآوری و منابع آن- فرآیند نوآوری - فرایند پنج مرحله ای فرآیند نوآوری- مدل چهار مرحله ای بیکروسونی- مدل عمومی وارکینگ- تفاوت های نوآوری در بخش خصوصی و دولتی - روشهای اعمال نوآوری در بخش دولتی - ایجاد نمایندگی- مشارکت با سایر بخشها- یکپارچه سازی افقی- مدیریت مالی مناسب- احیاء خدمات دولتی- تفویض و عدم تمرکز- بهبود خدمات- بهبود در سیستمها و روشها- تغییر و کاهش مقررات- طبقه بندی انواع نوآوری در بخش دولتی- طبقه بندی انواع نوآوری در بخش خدمات- انگیزه های نوآوری در بخش دولتی- عوامل انگیزاننده نوآوری- پیشینه تحقیق- پیشینه تحقیقات داخلی- فهرست منابع فارسی- فهرست منابع انگلیسی.