مقاله زیر درباره كيفيت زندگي كاري می باشد. و شامل: تاريخچه مختصر کيفيت زندگي کاري- اهميت كيفيت زندگي كاري- اصول و مباني کيفيت زندگي کاري- ديدگاه کلي از طراحي شغل- برداشت‌هاي نادرست از کيفيت زندگي کاري و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
44 صفحه
کد:
723 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره كيفيت زندگي كاري می باشد. و شامل: تاريخچه مختصر کيفيت زندگي کاري- اهميت كيفيت زندگي كاري- اصول و مباني کيفيت زندگي کاري- ديدگاه کلي از طراحي شغل- برداشت‌هاي نادرست از کيفيت زندگي کاري- برنامه‌هاي بهبود کيفيت زندگي کاري- اهداف برنامه‌هاي کيفيت زندگي کاري - مزايا و فوايد برنامه‌هاي بهبود کيفيت زندگي کاري - موانع برنامه‌هاي کيفيت زندگي کاري - خشنودي توجه به کارکنان و کيفيت زندگي کاري - بهره‌وري و کيفيت زندگي کاري- پيشينه پژوهش در ايران- پيشينه پژوهش در جهان- فهرست منابع- منابع فارسی - منابع انگليسي.