پروژه زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: سرمایه ساختاری- سرمایه های رابطه ای (مشتری ) - اندازه گیری ارزش وتاثیرات سرمایه های فکری- ارزیابی اجرای راهکار ها- گسترش ، تنوع و توسعه راهبردی- جبران خدمات و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
48 صفحه
کد:
706 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره سرمایه فکری می باشد. و شامل: سرمایه ساختاری- سرمایه های رابطه ای (مشتری ) - اندازه گیری ارزش وتاثیرات سرمایه های فکری- ارزیابی اجرای راهکار ها- گسترش ، تنوع و توسعه راهبردی- جبران خدمات- ارزیابی نرخ بازگشت سرمایه- کنترل مدیریتی- مدلهای مدیریت سرمایه فکری- طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون- طبقه بندی سرمایه های فکری روس وروس- مدل داینامیک مدیریت سرمایه های فکری در سازمان - مدل داینامیک سرمایه های فکری در سازمان- الگوی سرمایه های فکری سالیوان- پیشینه تحقیق - پیشینه خارجی - جدول زمانی مهم ترین رویدادهای ووقایع حساس در بحث سرمایه های فکری- منبع- پیشینیه داخلی- منابع فارسی- منابع لاتین. --