پژوهش زیر درباره فرهنگ سازمانی می باشد . و شامل: مفهوم فرهنگ-نقش فرهنگ در سازمان- مفهوم فرهنگ سازمانی- تعریف فرهنگ سازمانی- اهمیت فرهنگ سازمانی- ابعاد فرهنگ سازمانی- آثار فرهنگ سازمانی- مدل¬های فرهنگ سازمانی- مدل دنیسون و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
41 صفحه
کد:
658 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره فرهنگ سازمانی می باشد . و شامل: مفهوم فرهنگ-نقش فرهنگ در سازمان- مفهوم فرهنگ سازمانی- تعریف فرهنگ سازمانی- اهمیت فرهنگ سازمانی- ابعاد فرهنگ سازمانی- آثار فرهنگ سازمانی- مدل¬های فرهنگ سازمانی- مدل دنیسون- مدل فرهنگ سازمانی پارسونز- مدل مبتنی بر هفت S شرکت مکینزی- مدل اوشی - مدل پیتر و واترمن - چارچوب پیتر و واترمن- مدل لیت¬وین و استرینگر- الگوی کرت لوین- مدل استیفن رابینز- خلاقیت و نوآوری فردی- هدایت- سیستم پاداش- الگوهای ارتباطی- حمایت مدیریت- هویت سازمانی- خطرپذیری- تضاد یا برخورد آراء- مدل کامرون و کوئین- مدل فرهنگ سازمانی- کارکردهای نظام فرهنگی در سازمان ها- قوت و ضعف فرهنگ سازمانی- انواع فرهنگ سازمانی به لحاظ قوت و ضعف- گونه شناسی فرهنگ سازمانی- پیشینه تحقیق- تحقیقات داخلی- تحقیقات خارجی- منابع.