پژوهش زیر درباره مزیت رقابتی می باشد. و شامل: مفهوم مزیّت رقابتی- مزیّت موقعیتی در مقابل جنبشی (پویا)- مزیّت متجانس در مقابل نامتجانس- مزیّت مشهود در مقابل نامشهود- مزیّت ساده در مقابل مرکب- مزیّت موقّتی در مقابل پایدار و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
63 صفحه
کد:
576 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره مزیت رقابتی می باشد. و شامل: مفهوم مزیّت رقابتی- مزیّت موقعیتی در مقابل جنبشی (پویا)- مزیّت متجانس در مقابل نامتجانس- مزیّت مشهود در مقابل نامشهود- مزیّت ساده در مقابل مرکب- مزیّت موقّتی در مقابل پایدار- نظریه های مزیّت رقابتی- نظریه سازمان صنعتی (I/O) و دیدگاه پورتر- زنجیره ی ارزش پورتر- نظریه مبتنی بر منبع (RBV)- نظریه شومپترین- پنج نیروی پورتر جهت تجزیه و تحلیل رقابت- الگوی رقابت مبتنی بر پنج نیروی مایکل پورتر- هم چشمی بین شرکت های رقیب- توان بالقّوه برای ورود رقبای جدید- توان بالقوه برای توسعه محصولات جایگزین- استراتژی های عمومی موقعیت یابی سازمان در صنعت- استراتژی های عمومی- تحلیل زنجیره ارزش و فعالیت های سازمان- عوامل تاثیر گذار ملی در مزیّت رقابتی جهانی- عوامل مزیّت رقابتی یک کشور- شرایط عاملی- شرایط تقاضای داخلی- ویژگی های موثر تقاضای ملی در مزیّت رقابتی- صنایع حمایتی و مرتبط- ساختار و استراتژی شرکت و رقابت- الگوی جامع مدیریت استراتژیک- تحقیقات انجام شده در مورد موضوع تحقیق- مدل مفهومی اله وردی- مدل مفهومی کرمپور و همکاران- مدل مفهومی پورجهانی- مدل مفهومی رابطه بین بازار گرایی و مزیّت رقابتی و عملکرد - منابع فارسی- منابع انگلیسی .