مقاله زیر درباره بانکداری در ایران می باشد. و شامل: خدمات- بانکداری- تاریخچه بانک سپه- تاریخچه بانک اقتصاد نوین- پیشینه ی پژوهش- پژوهش های داخلی پیشین- مدل مفهومی پژوهش- منابع و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
42 صفحه
کد:
524 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره بانکداری در ایران می باشد. و شامل: خدمات- بانکداری- تاریخچه بانک سپه- تاریخچه بانک اقتصاد نوین- پیشینه ی پژوهش- پژوهش های داخلی پیشین- مدل مفهومی پژوهش- منابع . باید در نظر داشت که کل بانک های ایران ا ز نمونه خصوصی و دولتی تحت نظارت ,و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب18/4/1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 و هم چنین مصوبات , و تاییدات شورای عالی پول و اعتبار فعالیت وبررسی می کنند. شرایط حال حاضرسیستم بانکداری، که از شش سال قبل در کشور وجود دارد و حضور و فعالیت بانک های خصوصی در کنار بانک های مختلف و بزرگ دولتی، فرصت وامکانات جدیدی به وجوداورده تا بررسی و کاوش و ارزیابی دوباره کارایی سیستم هر یک از بانک ها و به شکل کلی در دو گروه بانک های دولتی و خصوصی انجام شود ودلایل کارایی و ناکارایی آن ها مورد نظر قرار گیرد. بررسی و تحلیل کارایی بانک ها در دو گروه خصوصی و دولتی، درفرصت هایی که زمینه و محیط اصلی برای فعالیت های بخش خصوصی تا حدودی ایجاد کرده و کوچک کردن دولت مورد توجه جدی مسؤولان کشور قرارگرفته است، سیاست های اصل 44 اقدامی ضروری و الزامی به نظر می اید، به ویژه آن که با توجه به ابلاغ وتوزیع بند الف قانون اساسی، که بر اساس آن 80 درصد سهام بعضی از بانک های تجاری دولتی باید به بخش خصوصی نهادینه شود، زمینه و شرایط این بررسی آماده تر از گذشته خواهد شد.