تحقیق زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: تعاریف مدیریت دانش - روند مدیریت دانش - ویژگی های مدیریت دانش - اصول مدیریت دانش - نظریه های مدیریت دانش - دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش - اهداف مدیریت دانش و... است.

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
38 صفحه
کد:
515 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: تعاریف مدیریت دانش - روند مدیریت دانش - ویژگی های مدیریت دانش - اصول مدیریت دانش - نظریه های مدیریت دانش - دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش - اهداف مدیریت دانش - گامهای مدیریت دانش - عوامل کلیدی موفقیت دانش - مدل های پیاده سازی مدیریت دانش- مدل هیکس - ایجاد دانش- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش- ذخیره دانش - نشر دانش - بکار بردن دانش- مدل مک الروی - تولید دانش- پیوسته کردن دانش- مدل بک من- مدل 7C- مدل نوناکا و تاکوچی- نمایی از فرآیند تبدیل دانش - تبدل دانش بین شکل های نهان و آشکار آن- مدل پایه های ساختمان دانش- سیکل درونی- سیکل بیرونی- تعیین هدف های دانش- سطح استراتژیک- سطح عملیاتی- شناسایی دانش- کسب دانش- توسعه دانش- استفاده از دانش- نگهداری دانش- ارزیابی دانش- پیشینه تحقیق - تحقیقات مشابه داخلی- تحقیقات مشابه خارجی. منابع - منابع فارسی- منابع لاتین .