پژوهش زیر درباره عملکرد مالی می باشد. و شامل: مقدمه، تشریح مفهوم عملکرد مالی ، اندازه گیری عملکرد، فرآیند ارزیابی عملکرد، با بررسی متون می توان دریافت که شاخص ها و نسخه های ارزیابی عملکرد می توانند دارای سرفصل های ذیل باشند، نمودار کلی فرآیند ایجاد و استقرار سیستم ارزیابی عملکرد را نشان می دهد، نمودار کلی فرآیند ایجاد و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
39 صفحه
کد:
496 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره عملکرد مالی می باشد. و شامل: مقدمه، تشریح مفهوم عملکرد مالی ، اندازه گیری عملکرد، فرآیند ارزیابی عملکرد، با بررسی متون می توان دریافت که شاخص ها و نسخه های ارزیابی عملکرد می توانند دارای سرفصل های ذیل باشند، نمودار کلی فرآیند ایجاد و استقرار سیستم ارزیابی عملکرد را نشان می دهد، نمودار کلی فرآیند ایجاد، عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل، عملکرد شرکت های تجاری، عملکرد سازمانی، شاخص‌های عینی عملکرد سازمانی، شاخص‌های ذهنی عملکرد سازمانی، عملکرد مالی، الگوهای تبیین عملکرد مالی، نظریه الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(CAPM)، الگوی کارت امتیازدهی متوازن(BSC)، سیستم دو پونت، تابع سود، نسبت‌های مالی، شاخص های اندازه‌گیری عملکرد مالی(تلخیص از شباهنگ)، پیشینه تحقیق، مقدمه، تحقیقات خارجی، مدل ارایه شده در تحقیق مینینگ فانگ و ریچارد ایی، مدل کلی تحقیق اسرایرام واستامپ عبارت است از، مدل کلی تحقیق اسریرام واستامپ، مدل کلی تحقیق روبرت، ریچاردسون و لیم، مدل کلی تحقیق زانگ و مک کلوگ، مدل کلی تحقیق لویس وآنتونی، مدل کلی تحقیق لای، زاو و وانگ، تحقیقات داخلی، منابع.