تحقیق زیر درباره رهبری خدمتگزار می باشد. و شامل: تعریف رهبری، تعریف رهبری خدمتگزار، تعریف مفهومی، مؤلفه های رهبری خدمتگزار ، خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد، مهرورزی، ویژگی رهبران خدمتگزار عبارت است از، ویژگی های عملیاتی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
34 صفحه
کد:
493 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره رهبری خدمتگزار می باشد. و شامل: تعریف رهبری، تعریف رهبری خدمتگزار، تعریف مفهومی، مؤلفه های رهبری خدمتگزار ، خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد، مهرورزی، ویژگی رهبران خدمتگزار عبارت است از، ویژگی های عملیاتی، اهمیت رهبری خدمتگزار، مزایای رهبری خدمتگزار، تئوری رهبری خدمتگزار گرین لیف، 10 ویژگی را برای رهبران خدمتگزار بر شمرده است که عبارتند از ، گوش دادن، همدلی، شفابخشی ، آگاهی ، متقاعد سازی، مفهوم سازی، آینده نگری، خادمیت و سرپرستی، تعهد به رشد افراد، ایجاد گروه ، ، تئوری رهبری خدمتگزار پترسون، سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از، عشق الهی، تواضع و فروتنی، نوعدوستی، چشم انداز، اعتماد، خدمت رسانی، پیشینه تحقیق، مدل تحلیلی تحقیق رابطه مدیریت مشارکتی و سرمایه اجتماعی، ابعاد اعتماد، الگوی نظری :نقش مدیریت مشاکتی در افزایش اثربخشی کارکنان، منابع و مأخذ.