پژوهش زیر درباره آموزش و توسعه می باشد. و شامل: مقدمه، تعیین نیازهای آموزشی، مطالعه مسائل مربوط به تولید و بهره وری، نظرخواهی از مدیران، سرپرستان و کارکنان، مطالعه پروژه هایی که سازمان برای آینده طراحی نموده است، تجزیه و تحلیل شغل و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
36 صفحه
کد:
488 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره آموزش و توسعه می باشد. و شامل: مقدمه، تعیین نیازهای آموزشی، مطالعه مسائل مربوط به تولید و بهره وری، نظرخواهی از مدیران، سرپرستان و کارکنان، مطالعه پروژه هایی که سازمان برای آینده طراحی نموده است، تجزیه و تحلیل شغل، مطالعه، بررسی و ارزیابی عملکرد شاغل در شغل، و برگزاری آزمونهای مختلف، تعیین نیازهای آموزشی کارکنان به وسیله ارزیابی عملکرد آنها، مرحله اول، ارزیابی عملکرد، مرحله دوم، برآورد هزینه آموزشی، مرحله سوم، تعیین اینکه آیا عملکرد ضعیف ناشی از نداشتن انگیزه و عدم تمایل به کار است یا عدم توانایی فرد، مرحله چهارم، تنبیه یا پاداش، مرحله پنجم، تعیین استاندارد، مرحله هفتم، تمرین و ممارست، مرحله هشتم، آموزش، مرحله نهم، طراحی مجدد شغل، مرحله دهم، انتقال یا اخراج فرد، نظریات یادگیری و آموزش، سه رویکرد کلی برای تبیین فرایند یادگیری الگوهای رفتاری ارائه شده است، شرطی شدن کلاسیک، شرطی شدن عامل یا کنشگر، یادگیری شناختی و یادگیری اجتماعی، . از منظر نظریه یادگیری اجتماعی، فرد در چهار مرحله رفتار را یاد می گیرد، سبکهای یادگیری، چرخه یادگیری و سبک های یادگیری، آموزش ضمن خدمت، متداول ترین روشهای آموزش ضمن خدمت عبارتند از، چرخش شغلی، آموزش تیمی، مربی گری و مشاوره، برنا مه های کارآموزی، الگوی جامع آموزش، مزایای آموزش، کارکردهای آموزش، ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی، دلایل عدم اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان های ایرانی، پیشینه تحقیق، تحقیقات داخلی، تحقیقات خارجی، منابع،