پروژه زیر درباره اثربخشی سازمانی می باشد. و شامل: مفهوم اثربخشی، اهمیت اثربخشی سازمانی، تفاوت کارآئی و اثربخشی، شاخص های اثربخشی و کارآئی، عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی، گرایش استراتژیک، مدیریت عالی، طراحی سازمان و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
34 صفحه
کد:
486 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره اثربخشی سازمانی می باشد. و شامل: مفهوم اثربخشی، اهمیت اثربخشی سازمانی، تفاوت کارآئی و اثربخشی، شاخص های اثربخشی و کارآئی، عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی، گرایش استراتژیک، مدیریت عالی، طراحی سازمان، فرهنگ سازمانی، بهبود کیفی عامل کار، اصلاح روابط مدیریت و کارکنان، استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان، ره آورد فنّاوری، استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی، سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی، مهندسی مجدد ساختارهای ماشینی و سلسله مراتبی، توّجه به استراتژی نوآوری، حرکت تدریجی به سوی فرهنگ انعطاف پذیر، برخورداری سازمان از فن آوری اطلاعاتی جدید، بکارگیری نظام مدیریت منابع انسانی، استفاده از مکتب مدیریت مردم سالاری و انسانی، استفاده از کارکنان حرفه ای و متخصّص، ساختار و اثربخشی سازمانی، ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی، ملاک های تک معیاری اثربخشی سازمانی، رضایتمندی، ملاک های چند معیاری اثربخشی سازمانی، چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی، تحقیقات داخلی، تحقیقات خارجی، منابع.