مقاله زیر درباره ارزشیابی عملکرد کارکنان می باشد. و شامل: تعریف ارزیابی عملکردکارکنان، اهمیت ارزیابی عملکردکارکنان ، تاریخچه ارزشیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد در مجموعه مدیریت منابع انسانی، عوامل موثربرارزیابی عملکرد و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
49 صفحه
کد:
485 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره ارزشیابی عملکرد کارکنان می باشد. و شامل: تعریف ارزیابی عملکردکارکنان، اهمیت ارزیابی عملکردکارکنان ، تاریخچه ارزشیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد در مجموعه مدیریت منابع انسانی، عوامل موثربرارزیابی عملکرد، ارکان ارزیابی عملکرد، مراحل ارزیابی عملکرد، نظام های ارزیابی عملکرد، اص ول اندازه گیری عملکرد، انواع ارزیابی، ارزیابی سرپرست مستقیم، ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس، ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر، ارزیابی گروهی، ارزیابی از طریق خود سنجی، روشهای ارزیابی، روش مقیاسی، عامل سنجی، روش امتیازبندی، روش رتبه‌بندی مستقیم، روش ثبت وقایع حساس، روش توصیفی، روش قیاسی، روش مقایسه زوجی، توزیع اجباری، انتخاب اجباری، روش مقیاسی رفتاری، روش‌های غیر متداول، ارزیابی براساس مدیریت برمبنای هدف، مشکلات ارزیابی عملکرد، سختگیری، تساهل یا محافظه کاری ، خطای گرایش به ارزشیابی حد وسط ، عینیت نداشتن ، تعمیم ، تازگی، خطای ارزیاب ، محاکمه به جای ارزیابی ، تعصبات شخصی ارزیاب، استانداردهای مبهم، ویژگیهای سیستم ارزیابی کارآمد، پرورش و بالنده کردن نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان، تحقیقات انجام شده ،