تحقیق زیر درباره خلاقیت کارکنان می باشد. و شامل: ضرورت خلاقیت، تعریف خلاقیت، تفاوت خلاقیت و نوآوری، عناصر خلاقیت، فرآیند خلاقیت، الگوی فرآیند خلاقیت، ویژگی های افراد خلاق، تکنیک های خلاقیت، تکنیک طوفان ذهنی (بارش افکار) و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
51 صفحه
کد:
484 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره خلاقیت کارکنان می باشد. و شامل: ضرورت خلاقیت، تعریف خلاقیت، تفاوت خلاقیت و نوآوری، عناصر خلاقیت، فرآیند خلاقیت، الگوی فرآیند خلاقیت، ویژگی های افراد خلاق، تکنیک های خلاقیت، تکنیک طوفان ذهنی (بارش افکار)، قوانین بارش افکار، تفاوت های طوفان ذهنی فردی و گروهی، تکنیک چرا؟، تکنیک توهم خلاق، تکنیک شش کلاه فکری، اهداف اصلی تکنیک شش کلاه فکری، معانی هریک از سمبل ها (کلاه های فکری)، تکنیک پی .ام .آی (P.M.I)، کنیکDOIT، تکنیک شکوفه ی نیلوفر آبی، تکنیک اسکمپر، تکنیک درهم شکستن مفروضات، تکنیک دلفی، چه موقع از فن دلفی استفاده می شود؟، تکنیک استخوان ماهی (علت و معلول)، تکنیک گروه اسمی، چه موقع ازتکنیک گروه اسمی استفاده می شود، تکنیک سینکتیکس، موانع خلاقیت، محیط خلاق، نقش مدیر در خلاقیت کارکنان، نقش وراثت در خلاقیت، چند دیدگاه درباره خلاقیت، ماهیت شغل، تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی، منابع و مأخذ، منابع فارسی، Refrence: