وهش زیر درباره مدلهای استراتژیک مدیریت دانش می باشد. و شامل: گروه‌بندی از منظر نوع دانش ( ضمنی/ آشکار)، گروه‌بندی دانش بر مبنای استراتژی دانش، مدل کلی ساختار نظام‌های مدیریت دانش، مدل استراتژی مدیریت دانش میلتون و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
43 صفحه
کد:
506 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره مدلهای استراتژیک مدیریت دانش می باشد. و شامل: گروه‌بندی از منظر نوع دانش ( ضمنی/ آشکار)، گروه‌بندی دانش بر مبنای استراتژی دانش، مدل کلی ساختار نظام‌های مدیریت دانش، مدل استراتژی مدیریت دانش میلتون، مدل استراتژی مدیریت دانش بنیادی در سازمان، مدل راهبردی مدیریت دانش، مدل استراتژی زنجیره‌دانش، مدل تکمیل شده زنجیره دانش، مد کسب دانش ، انتخاب دانش، تولید دانش ، انتشار دانش ، ا جذب دانش ، ستراتژی چهار حلقه‌ای مدیریت دانش، مدل استراتژی چند عاملی توسعه نظام‌های مدیریت دانش، مدل استراتژی چرخه حیات دانش، خلق دانش توزیع دانش ، تکنیک های کسب اطلاعات، ابزارهای انتقال دانش بر حسب میزان اشتراک گذاری، برخی روش های تبادل دانش را می توان در زیر مشاهده کرد، فرستادن یا قرار دادن دانش در محلی خاص، به اشتراک گذاشتن دانش، انتقال دانش به صورت رو در رو، مدل استراتژی مدیریت دانش SECI ، مدل SECI تعامل دانش نهفته و صریح، استراتژی مدیریت دانش کدگذاری و شخصی سازی، منابع و مآخذ