پژوهش زیر درباره تعهد درک شده کارکنان می باشد. و فهرست عناوین آن عبارت است از: تعاریف تعهد، ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ، پژوهش های داخلی، پژوهش¬های خارجی، فهرست منابع، منابع فارسی، منابع غیرفارسی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
24 صفحه
کد:
479 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره تعهد درک شده کارکنان می باشد. و فهرست عناوین آن عبارت است از: تعاریف تعهد، ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ، پژوهش های داخلی، پژوهش¬های خارجی، فهرست منابع، منابع فارسی، منابع غیرفارسی. در حال حاضر فقط سازمان¬هایی در زمینه های رقابت از فرصت های خوبی برخوردارند که زمینه اصلی کارد کرد خودشان رابرطرف و نیاز های مشتریان وتامین نیازهای آنان باکمترین درآمد و بیشترین کیفیت قراردادند بالا بودن سطح کیفیت محصولات و خدمات یک سازمان از ویژگی ها و خصوصیات بسیار مهم آن سازمان به شمار می آید . تعهد قدرت و توانی است که سبب می شود، فرد رفتاری هماهنگ و رضایت مند و مرتبط با یک یا چند هدف از خود بروز دهد. تعهد کارکنان قصد دارد تا کارکنان را در رفتارهای فوق العاده مانند عملکرد بسیار خوب و عالی ، انگیزه بالا و ارزش قائل شدن برای سازمانشان درگیر و مرتبط کند. تعهد سازمانی همانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به روش های مختلف معنی شده است. ساده ترین روش برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی دلبستگی عاطفی به سازمان مد نظر¬ می گیرند. بر طبق این شیوه، فردی که واقعا متعهد است، شخصیت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت و اظهار نظر دارد و با آن خو می گیرد و از عضویت در آن راضی و احساس لذت می کند.