مقاله زیر درباره تعارض نقش می باشد. و فهرست مطالب آن عبارت است از: تعریف واژه تعارض، تعارض نقش، سیرتکاملی اندیشه تعارض، دیدگاه سنتی، دیدگاه روابط انسانی تعارض، دیدگاه تعامل، تعارض: سازنده یا ویرانگر، فرایند تعارض، مرحله یکم) مخالفتهای بالقوه، ارتباطات، ساختار، متغیرهای شخصی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
30 صفحه
کد:
477 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره تعارض نقش می باشد. و فهرست مطالب آن عبارت است از: تعریف واژه تعارض، تعارض نقش، سیرتکاملی اندیشه تعارض، دیدگاه سنتی، دیدگاه روابط انسانی تعارض، دیدگاه تعامل، تعارض: سازنده یا ویرانگر، فرایند تعارض، مرحله یکم) مخالفتهای بالقوه، ارتباطات، ساختار، متغیرهای شخصی، مرحله دوم) بروز تعارض، مرحله سوم) قصد یا نیت، شیوه های حل تعارض با توجه به قصد و نیت فرد به شرح زیر می باشد، رقابت، همکاری، اجتناب، گذشت (ایثار)، مصالحه (سازش)، مرحله چهارم) رفتار، نتیجه های سازنده، نتیجه های ویرانگر، پژوهش های داخلی، پژوهش¬های خارجی، فهرست منابع، منابع فارسی، منابع غیرفارسی. کلمه تعارض از شیوه تعریف هیچ کمی و کاستی ندارد، ولی با وجود این که واژه اخیر به شکل های گوناگون و مختلف تعریف ، تعبیر و تفسیر شده است، اغلب از این تعریف ها دارای ویژگی های هماهنگ هستند. تعریف دیگر تعارض وقتی به وجود می آید که نقش های متفاوت متعارض را یک شخص برعهده داشته باشد. این شیوه تعارض براساس تعارض میان نقش است و چنین بیان می نماید که با گسترش پیچیدگیها و ارتباطات متقابل که در حال حاضر در سازمانها وجود دارد این تعارض رو به زیاد شدن است. سرانجام تعارضی وجود دارد که وابسته به تعارض نقش شخص است، جایی که دید گاه ها و ارزشهای شخصی ما با شرایط و لزومات نقش ارتباط دارد .