تحقیق زیر درباره ابهام نقش می باشد. و فهرست مطالب آن عبارت است از: پژوهش های داخلی، پژوهش¬های خارجی، فهرست منابع، منابع فارسی، منابع غیرفارسی. ابهام نقش زمانی به وجود می آید که معلوم نباشد نقش فرد چیست، ازجمله وقتی که به روشنی آشکار نباشد که هدف از یک شغل معین و مشخص چیست یا محدوده مسئولیتهای آن کدام است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
18 صفحه
کد:
476 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره ابهام نقش می باشد. و فهرست مطالب آن عبارت است از: پژوهش های داخلی، پژوهش¬های خارجی، فهرست منابع، منابع فارسی، منابع غیرفارسی. ابهام نقش زمانی به وجود می آید که معلوم نباشد نقش فرد چیست، ازجمله وقتی که به روشنی آشکار نباشد که هدف از یک شغل معین و مشخص چیست یا محدوده مسئولیتهای آن کدام است. به طورجمعی ابهام و شک ممکن است از ندانستن ناکافی، ارتباط ضعیف و کم ، یا بی توجهی ورزیدن عمدی از دادن اطلاعات یا کم و زیاد کردن عمدی اطلاعات ازطرف یک همکار یا سرپرست نشات بگیرد . ابهاماتی از این دسته گاهی به پیدایش نگرش نامناسب نسبت به سازمان، همکاران و سرانجام خود فردایجاد می شوند.از نظرمعنی ، شک و دو دلی ، نبود صداقت و روشنی در نقش ها و وظایف درخواست شده از فرد، گرانباری، درخواست های نا به جا خواست ها از توانا یی ها و منابع در دسترس و توان فرد است. در اجتماعی با ابهام گریزی پایین مردم اعتقاد دارند که بسیاری از مشکلات را می توان بدون مقررات رسمی بر طرف نمود. در این گونه اجتماعات نسبت به مقررات و قوانین رسمی نوعی بیزاری و بی توجهی وجود دارد، مقررات فقط در جاهایی وجود دارد که ضرورت و اهمیت داشته باشد، افراد اضطراب و استرس کمی دارند و دوست دارند راحت و آسوده باشند، تحمل آنها در برابر تفکرات مختلف زیاد است، نوآوری و تفکرات نو تشویق می شود، افراد فقط در مواقع لزوم، سخت کار و تلاش می کنند.