پژوهش زیر درباره عدالت سازمانی می باشد. و فهرست مطالب آن عبارت است از: عدالت؛ تعاریف ومفاهیم، عدالت سازمانی، کانون های عدالت در سازمان، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی(مراوده ای)، عدالت اطلاعاتی و بین فردی، عدالت روانی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
57 صفحه
کد:
475 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره عدالت سازمانی می باشد. و فهرست مطالب آن عبارت است از: عدالت؛ تعاریف ومفاهیم، عدالت سازمانی، کانون های عدالت در سازمان، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی(مراوده ای)، عدالت اطلاعاتی و بین فردی، عدالت روانی ، عدالت تصمیم گیری، عدالت فرهنگی، عدالت زبانی، عدالت توانمندسازی، عدالت دانشی، عدالت شایسته سالاری، عدالت مدیریتی، عدالت آموزشی، اثرات منفی عدم رعایت عدالت سازمانی، عدالت و اثرات آن در سازمان، پیشینه پژوهش، پیشینه پژوهش داخلی، پیشینه پژوهش خارجی، منابع و مآخذ تحقیق، منابع فارسی، Resources English عدالت، فرآیندی اجتماعی است که توجه بسیاری ازمتخصصان و پژوهشگران روانشناسی اجتماعی و اساتید و متفکران رفتار سازمانی را به خود جلب و کنجکاو کرده است چرا که بسیاری از رفتار ها و دید گاه ها نگرش های سازمانی بسیار مهم می توانند به شکل مستقیم به ادراک کارکنان از عدالت مرتبط می شود عدالت سازمانی ادراک اشخاص را در ارتباطات منصفانه بودن برخورد سازمان با کارمندان و چگونگی واکنش های رفتاری آن ها به چنین ادراکی وصف می کند. در تحقیقات سازمانی اغلب سه شکل از عدالت سازمانی بررسی می شود. عدالت توزیعی به عدالت درک شده و قابل فهم از مقدار و میزان عملکردی که کارکنان دریافت کرده اند اشاره و برخورد دارد. عدالت توزیعی نشان می دهد که چطور پاداش های مهم از تلاش های سازمان یافته سازمانی به عدالت بین کارکنان تقسیم می شود.