مقاله زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و فهرست مطالب آن عبارت است از: مفهوم دانش و انواع آن، اطلاعات، دانش، معرفت، هرم دانش، انواع دانش، مقایسه دانش رسمی و غیررسمی سازمان با توجه به مشخصات و ویژگی‌های آن، سبک های ایجاد و تبدیل دانش و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
67 صفحه
کد:
473 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و فهرست مطالب آن عبارت است از: مفهوم دانش و انواع آن، اطلاعات، دانش، معرفت، هرم دانش، انواع دانش، مقایسه دانش رسمی و غیررسمی سازمان با توجه به مشخصات و ویژگی‌های آن، سبک های ایجاد و تبدیل دانش، جامعه پذیری از دانش ضمنی به دانش ضمنی، بیرونی سازی از دانش ضمنی به دانش صریح، انتشارسازی یا ترکیب از دانش صریح به دانش صریح، درونی سازی از دانش صریح به دانش ضمنی، شکاف دانش، برون سازی، ارتباط، درونی سازی، اجتماعی شدن، مکان یابی و کسب دانش صریح بیرونی جدید برای گروه، مکان یابی و کسب دانش ضمنی بیرونی برای گروه، ایجاد دانش جدید برای گروه، سازمان دانش مدار، ایجاد سازمان دانش مدار، خطرات و دام‌ها، مفهوم مدیریت دانش، فرآیندها و مزایای آن، تعاریفی از مدیریت دانش، رشد و توسعه مدیریت دانش، کوچک سازی، توسعه تکنولوژی، فرآیندهای مدیریت دانش، شناسایی نیاز به دانش، شناسایی دانش، تحصیل دانش، خلق دانش، ذخیره سازی و سازماندهی دانش، شناسایی دانش، خلق دانش، ارزیابی دانش، تسهیم و انتقال دانش، کاربرد دانش، مزایای مدیریت دانش، مدل‌های مدیریت دانش، مدل کلی ساختار نظام‌های مدیریت دانش، مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان، مدل راهبردی مدیریت دانش، مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش، مدل چرخه حیات دانش، اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی، پیشینه داخلی، رهبری تحول آفرین، مدیریت دانش، پیشینه خارجی، رهبری تحول آفرین، منابع لاتین .