پژوهش زیر درباره رضایت شغلی می باشد. و فهرست مطالب آن عبارت است از: تعاریف رضایت شغلی، ابعاد رضایت شغلی، نظریه های رضایت شغلی، نظریه دو عاملی هرزبرگ، عوامل بهداشتی، عوامل انگیزشی، نظریه کینزبرگ، نظریه کندال و اسمیت، نظریه کامروایی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
58 صفحه
کد:
471 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره رضایت شغلی می باشد. و فهرست مطالب آن عبارت است از: تعاریف رضایت شغلی، ابعاد رضایت شغلی، نظریه های رضایت شغلی، نظریه دو عاملی هرزبرگ، عوامل بهداشتی، عوامل انگیزشی، نظریه کینزبرگ، نظریه کندال و اسمیت، نظریه کامروایی، عوامل موثر بر رضایت شغلی، هماورد طلبی اندیشه ای یا چالشگری فکری، یکسانی حقوق و مزایا، شرایط مناسب کاری، همکاران مساعد، تناسب شغل با ویژگی های فردی، ابزار های اندازه گیری شغلی، در مدلJDI پنج عامل به عنوان ابعاد رضایت شغلی مطرحند که عبارتنداز، آثاروجود رضایت شغلی، رضایت و ترک خدمت، رضایت از شغل و غیبت از کار، رضایت و عملکرد، پیامد های رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی، پیشینه پژوهش، پیشینه پژوهش داخلی، پیشینه پژوهش خارجی، منابع و مآخذتحقیق، منابع فارسی، Resources English . در زمینه رسیدن به هدف های هر سازمان، باید شرایط و امکاناتی را فراهم و ایجاد ساخت تا کارکنان سازمان در محیط های جذاب و با خشنودی و رضایت کامل به انجام وظایف به آنها بپردازند تا کارآیی و اثر بخشی لازم را در اجرای این امر مهم داشته باشند. رضایت شغلی نتیجه فهم کارکنان است که محتوا و زمینه اصلی شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند و با اهمیت است،ایجاد می کند. رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت، یا رضایت مند است که اثر ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت، کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی اشخاص می کند.