تحقیق زیر درباره مدیریت سود می باشد. و شامل: تعریف مدیریت سود ، اهمیت مدیریت سود، مدیریت سود یا تقلب ، انگیزه های مدیریت سود ، انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر ، طرح‌های پاداش مدیران ، طرح های پاداش مبتنی بر بازار و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
43 صفحه
کد:
456 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره مدیریت سود می باشد. و شامل: تعریف مدیریت سود ، اهمیت مدیریت سود، مدیریت سود یا تقلب ، انگیزه های مدیریت سود ، انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر ، طرح‌های پاداش مدیران ، طرح های پاداش مبتنی بر بازار ، قرار داد با بستانکاران، هزینه‌های سیاسی ، انگیزه های مالیاتی ، تغییرات در مدیران ارشد اجرایی ، انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی ، جریان های نقد آزاد، کشف مدیریت سود ، پیشینه تحقیق، تحقیقات انجام شده در خارج از کشور، خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور، تحقیقات انجام شده در داخل کشور، خلاصه تحقیقات انجام شده درداخل کشور، منابع و مآخذ، منابع فارسی. هرچند که این تعریف ها در گسترده وسیعی مورد قبول است، اما کاربرد عملیاتی این تعریف ها کمی دشوار و سخت است، زیرا موضوع اصلی و مهم قصد، نیت و انگیزه مدیریت است که قابل رویت نیست. در ادبیات حسابداری گفتن تعریف روشن از مدیریت سود سخت است، زیرا مرز بین مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص و معلوم نیست. اگرچه برای حد نهایی مدیربت سود که همانا تقلب به حساب می آید معنی معلومی (بر میزان انگیزه مدیر) وجود دارد. بررسی ادبیات در ارتباط با مدیریت سود، بیان کننده تلاش و کوشش محققین در درک این متن است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، به چه صورت سود را مدیریت می‌کنند و مراحل اینگونه رفتار چیست.