مقاله زیر درباره گردشگری می باشد. و شامل: گردشگری فرهنگی، طبق تقسیم بندی که از لحاظ موضوعی انجام گرفته گردشگری فرهنگی به انواع زیر تقسیم می شود، گردشگری مذهبی، گردشگری غذایی، توسعه گردشگری و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
56 صفحه
کد:
453 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره گردشگری می باشد. و شامل: گردشگری فرهنگی، طبق تقسیم بندی که از لحاظ موضوعی انجام گرفته گردشگری فرهنگی به انواع زیر تقسیم می شود، گردشگری مذهبی، گردشگری غذایی، توسعه گردشگری، پیشینه تحقیق، سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی، کتاب، مقاله، سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی، کتاب، مقاله، منابع خارجی. با در نظر گرفتن هدف ها و نتیجه های گردشگری، اساس انواع گردشگری به وجود آمده است و هر یک دارای تعاریف ویژه خود هستند. این تعاریف نمایانگرانگیزه های سفر، تمایلات های مسافرت، کارکردها و خدمات مورد نیاز، خدمات زیربنایی و هر آنچه که نیاز آن نوع گردشگری است را معلوم می کنند . در حال حاضر جاذبه های فرهنگی ازاثرات مهم در جذب وارتباط, گردشگر فرهنگی است.

گردشگری فرهنگی، مجموعه ای از مکان ها، سنت ها و روش ها هنرها، جشن ها و تجربه هایی است که یک کشور و مردم آن را به صحنه می آورند و تنوع و شخصیت آن کشور را نمایش می دهند و هدف اصلی گردشگران دیدن جاذبه های فرهنگی یک مقصد ازجمله مراسم، رفتارها، هنر و موسیقی آن است، در مناطق در حال توسعه،مکان های مذهبی یا کارگاه های صنایع دستی ازنمونه جاذبه های فرهنگی برای گردشگران است. گردشگری فرهنگی بخش اصلی از نیاز های جهانی گردشگری راشامل می شوند. بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری 37 درصد گردشگری بین المللی با انگیزه و هدف فرهنگی انجام می شود و این تقاضا، هر سال در حال گسترش است.