مقاله زیر درباره تاریخچه تلفن همراه می باشد. و شامل: تاریخچه تلفن همراه در جهان ، نسل های مختلف تلفن همراه، نسل اول تلفن همراه (G1)، نسل دوم تلفن همراه (۲ G )، نسل دو و نیم (۲٫۵G )، نسل سوم تلفن همراه (۳G )، نسل چهارم تلفن همراه (۴G ) و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
30 صفحه
کد:
449 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره تاریخچه تلفن همراه می باشد. و شامل: تاریخچه تلفن همراه در جهان ، نسل های مختلف تلفن همراه، نسل اول تلفن همراه (G1)، نسل دوم تلفن همراه (۲ G )، نسل دو و نیم (۲٫۵G )، نسل سوم تلفن همراه (۳G )، نسل چهارم تلفن همراه (۴G )، تاریخچه تلفن همراه در ایران، خصوصی سازی در شرکت مخابرات ، اپراتور دوم (ایرانسل) ، اپراتور سوم (رایتل)، مروری بر تحقیقات انجام شده، مقدمه، مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران، تحلیل اهمیت عملکرد ویژگی های خدمت برپایه بخش بندی مشتریان با رویکرد داده کاوی (پژوهش در بازار خدمات تلفن همراه استان یزد، سید یعقوب حسینی و همکاران -1391)، بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل(محمد حقیقی و همکاران -1390)، بررسی تاثیر نقش اعتبار و ارزش نام ونشان تجاری در ریسک گریزی و وفاداری مشتریان به نام تجاری (مطالعه موردی: اپراتور همراه اول، سید سلمان سیدین-1391)، بررسی کیفیت خدمات ارزش افزوده تلفن همراه بر رضایت و وفاداری مشتریان ( مورد مطالعه شرکت ایرانسل ، صادق ولی¬نژاد و همکاران- 1389)، تاثیر رضایت و بی تفاوتی (اینرسی) بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی : گوشی تلفن همراه، فاطمه خواجویی و شهناز نایب زاده - 1391)، مروری بر تحقیقات انجام شده در سایر کشورها، بررسی میان ملت¬ها در مورد ارتباط رضایت و وفاداری برای خدمات مخابراتی موبایل در هشت کشور(لرزان اکسوی و همکاران-2013)، اندازه گیری کارایی رضایت و وفاداری مشتری برای برندهای تلفن همراه با DEA (اکرم تات¬اوغلو و همکاران-2012)، چگونگی تأثیر ارزش و اعتماد بر وفاداری در صنعت ارتباطات راه دور بی سیم (هیکی کارجالوتو-2012)، یک تحلیل وفاداری مشتری در مخابرات (جسی¬جون-2011)، عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری در بازار GSM نیجریه (آدپوجیا-2012)، فهرست منابع ، منابع فارسی، منابع انگلیسی.