پروژه زیر درباره رضایت مشتری می باشد. و شامل: تعریف رضایت مشتریان از دیدگاه مختلف، مدل ها ی اندازه گیری رضایت مشتری، روش های اندازه گیری رضایت مشتری، مدل کانو، کاربردهای مدل کانو، مزایای مدل کانو، مدل فورنل و ... است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
47 صفحه
کد:
444 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژ ه زیر درباره رضایت مشتری می باشد. و شامل: تعریف رضایت مشتریان از دیدگاه مختلف، مدل ها ی اندازه گیری رضایت مشتری، روش های اندازه گیری رضایت مشتری، مدل کانو، کاربردهای مدل کانو، مزایای مدل کانو، مدل فورنل، ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد، مدل سروکوال، رضایت و وفاداری، جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری، رابطة رضایت و رفتار خرید (دیویس- اسرامک و سایرین،2007)، حالت رابطة رضایت و وفاداری(الیور،1999)، رابطه بین رضایت و وفاداری (کاتلر و آرمسترانگ،1380)، ¬عوامل اثرگذار بر رابطة رضایت و وفاداری، هزینه های تغییر، عوامل دموگرافیک، مدل کلی رابطه رضایت کلی، رضایت از معامله ویژه و وفاداری نگرشی(شنکر و همکاران،2003)، مدل رابطه جزئی رضایت از معامله ویزه، رضایت کلی، وفاداری نگرشی(شنکر و همکاران،2003) ، مدل رابطه تعدیل شده رضایت از معامله ویژه رضایت کلی، وفاداری نگرشی(شنکر و همکاران،2003) ، اثر سازگاری و رابطة رضایت – وفاداری (اُح و جانسون،2005)، کیفیت درک شده از سخت افزار، کیفیت درک شده از عنصر تعالی، خدمات قبل از فروش، برخی از مولفه های خدمات قبل از فروش عبارتند، پیشینه تحقیق، پیشینه تحقیقات داخلی، پیشینه تحقیقات خارجی، منابع فارسی ، منابع غیر فارسی.