پروژه زیر درباره اعتبار می باشد. و شامل: متغیر اعتماد ، فرهنگ اکسفورد اعتماد را به این صورت تعریف کرده است ، نظریه ی چیندلر و توماس در پنج بعد معنا می شود (نوروزی و سریع القلم ؛ 1388) که عبارتند از، صداقت ، شایستگی، وفاداری و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
41 صفحه
کد:
439 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره اعتبار می باشد. و شامل: متغیر اعتماد ، فرهنگ اکسفورد اعتماد را به این صورت تعریف کرده است ، نظریه ی چیندلر و توماس در پنج بعد معنا می شود (نوروزی و سریع القلم ؛ 1388) که عبارتند از، صداقت ، شایستگی، وفاداری، ثبات و پایداری، روراستی، پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور، پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور، منابع فارسی، منابع غیر فارسی.