پروژه زیر درباره نقش مدیران می باشد. و شامل: مقدمه، تعریف مدیریت، تعریف ذیل، مفاهیم کلیدی مدیریت را در بر دارد، سیرتحول تاریخی نظریه های مدیریت، اصول علم اداره (نظریه فراگرد مدیریت)، نظریه بورکراسی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
67 صفحه
کد:
436 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره نقش مدیران می باشد. و شامل: مقدمه، تعریف مدیریت، تعریف ذیل، مفاهیم کلیدی مدیریت را در بر دارد، سیرتحول تاریخی نظریه های مدیریت، اصول علم اداره (نظریه فراگرد مدیریت)، نظریه بورکراسی، از جمله ویژگی های خاص بوروکراسی وبر می توان به موارد ذیل اشاره کرد، مکتب نئوکلاسیک(روابط انسانی)، مکتب سیستم های اجتماعی، مکتب نوگرا، وضعیت مدیریت امروزی، مدیریت نظامگرا ، مدیریت اقتضایی، در تمامی عناوین سرپرستی، مفاهیم مشترک زیر قابل برداشت است، وظایف مدیران، برنامه ریزی، متخصصین از زوایای متعدد برای برنامه ریزی تعاریف متعددی ارائه کرده اندکه برخی ازآن ها از این قراراست, سازماندهی، انگیزش، ارزیابی، مدیران چه می کنند؟، خصوصیات کاری مدیران، در پژوهش های انجام شده خصوصیات کاری نسبتا مشابهی در فعالیت های مدیران مشاهده شده است. این خصوصیات بطور کلی حول محورهای زیر مورد بحث قرار می گیرند، چرا سازمان ها به مدیران نیازمندند؟، پنج دلیل اصلی اینکه چرا سازمان ها به مدیر نیازمندند عبارتند از،ٌ مدیریت موفق و موثر، مدیریت موفق و مؤثر عبارت است، چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟، الگوی نقش های مدیران اثربخش و موفق، الگوی رفتاری مدیران موفق، الگوی رفتاری مدیران اثربخش، ضرورت مطالعه نقش های مدیران، مفهوم نقش، تعریف نقش، اهمیت تئوری نقش، رویکردهای نقش شناسی، دو رویکرد متفاوت در تئوری نقش و وظایف مدیریت وجود دارد، رویکرد تجویزی، رویکرد توصیفی، مراجع نقش، تئوری های مدیریت و مفهوم نقش، سطوح مدیریت، تاثیر سطوح مدیریت بر فعالیت های مدیریتی، تاثیر سطوح مدیریت بر گرایش زمانی، تاثیر سطوح مدیریت بر تصمیمات مدیران، اندازه سازمان، تکنولوژی، انتظارات ذی نفعان محیطی، ساخت نقش از طریق تشابه، ساخت نقش از طریق تعامل و ...