تحقیق زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: تاریخچه مدیریت دانش، انواع دانش، چهار نوع دانش مشخص شده است، تعاریف، لیستی از فعالیت های مدیریت دانش اولیه که از ادبیات موجود بیرون آمدن است اشاره می شود، مدیریت دانش و تدوین دانش و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
67 صفحه
کد:
430 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره مدیریت دانش می باشد. و شامل: تاریخچه مدیریت دانش، انواع دانش، چهار نوع دانش مشخص شده است، تعاریف، لیستی از فعالیت های مدیریت دانش اولیه که از ادبیات موجود بیرون آمدن است اشاره می شود، مدیریت دانش و تدوین دانش، اکتساب دانش، عبارت از فرآیند مارپیچی تعامل ها بین دانش نهان و آشکار که در چهارمرحله تبدیل به وجود می آید، تسهیل و انتقال دانش، کاربری دانش، ذخیره (انباشت) دانش، اهمیت مدیریت دانش، الزامات سیستم های مدیریت دانش، ، الزامات سیستم های مدیریت دانش عبارتند از، تأکید بر روی مفاهیم، استفاده مجدد از دانش موجود، مدیریت دانایی امری پایان ناپذیر، حمایت از دیدگاههای مختلف، یکپارچه سازی دانش با اطلاعات، حمایت از آگاهی افراد نسبت به دانش سازمانی، سرمایه فکری چیست؟، رویکردها و روشهای اندازه گیری نامشهودها، رویکردهای سنجش نامشهودها، در چهار دسته اصلی قرار می گیرند، سرمایه انسانی، اهدف مدیریت دانش، بیشتر افراد و سازمانها مدیریت دانش را بدلایل زیر بکار می گیرند، برای فهم مدیریت دانش مسأله حیاتی اینست که مسائل زیر را بدانیم، مدیریت دانش جدید، زنجیره اطلاعات، داده، اطلاعات، نقش فن آوری اطلاعات، دانش، مدیریت داده، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش، مدیریت داده، مدیریت اطلاعات، فرایندها در مدیریت دانش، عناصر اساسی مدیریت دانش، اما در حقیقت مفهومی فراتر از آن دارد. داون پورت مؤلفه های اساسی مدیریت دانش را شامل موارد زیر می داند، تحقیقات، بیشترین موارد بهره گیری سازمانها و مؤسسات مختلف از مدیریت دانش را به قرار زیر تعیین نموده است، نقش دانش در مدیریت دانش، نقش مدیریت در مدیریت دانش، برای مدیریت دانش عیان، سازمانها بایدو ...