پژوهش زیر درباره اعتماد می باشد. و شامل: مقدمه، تاریخچه اعتماد، مفاهیم و کاربردهای اعتماد، ابعاد اعتماد، ابعاد کلیدی پنهان در مفهوم اعتماد کدامند؟ مدارک و شواهد تازه پنج بعد را شناسایی کرده است، صداقت، شایستگی، ثبات، وفاداری، رک و راست بودن و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
22 صفحه
کد:
429 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره اعتماد می باشد. و شامل: مقدمه، تاریخچه اعتماد، مفاهیم و کاربردهای اعتماد، ابعاد اعتماد، ابعاد کلیدی پنهان در مفهوم اعتماد کدامند؟ مدارک و شواهد تازه پنج بعد را شناسایی کرده است، صداقت، شایستگی، ثبات، وفاداری، رک و راست بودن، انواع اعتماد در سازمان، در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد، اعتماد مبتنی بر آگاهی، اعتماد مبتنی بر شناسایی، ابعاد اعتماد سازی در سازمان، مایر و همکاران در سال 1995 ابعاد سه گانه ای را برای اعتماد سازی شناسایی کردند که عبارتند از، اعتماد به قابلیت های سازمان، اعتماد به انسجام و یکپارچگی سازمان، اعتماد به انسجام و خیرخواهی سازمان، پیشینه تحقیقات، پیشینه تحقیقات داخلی، پیشینه تحقیقات خارجی، منابع و ماخذ،