مقاله زیر درباره رفتار شهروندی سازمانی می باشد . و شامل: مقدمه، تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی، مفاهیم و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، اورگان در سال 1988 پنج طبقه از رفتار شهروندی سازمانی را توصیف کرده، وجدان کاری، نوع دوستی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
25 صفحه
کد:
427 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره رفتار شهروندی سازمانی می باشد . و شامل: مقدمه، تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی، مفاهیم و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، اورگان در سال 1988 پنج طبقه از رفتار شهروندی سازمانی را توصیف کرده، وجدان کاری، نوع دوستی، دیدگاه مدنی، مردانگی، احترام، انواع رفتار شهروندی سازمانی، ویلیامز در سال 1988 دریافت که دو بعد در تعریف رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد، رفتار شهروندی سازمانی فرد محور، عوامل موثر بر رفتار شهروندی، با مطالعه پژوهش ها می توان عوامل موثر بر رفتار شهروندی را در سه طبقه عوامل فردی، مدیریتی و عوامل سازمانی قرار داد که عبارت اند از، زمینه های کمک رسانی رفتار شهروندی، برخی از زمینه هایی را که رفتار شهروندی سازمانی به موفقیت سازمانی کمک می کند، می توان در قالب موارد زیر خلاصه کرد، عناصر کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی از رفتارهای فرانقشی،کارآمد و اجتماعی مدار است. عناصر کلیدی رفتار شهروندی سازمانی عبارتنداز، پیشینه تحقیقات، پیشینه تحقیقات داخلی، پیشینه تحقیقات خارجی، منابع و ماخذ،