پروژه زیر درباره مدیریت زنجیره تأمین می باشد. و شامل: برخی از اهداف مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از، همچنین برای مدیریت زنجیره تأمین باید سه نوع مدیریت را انجام داد، مدیریت زنجیره تأمین، مفاهیم و تعاریف زنجیره تأمین، لزوم اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
44 صفحه
کد:
424 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره مدیریت زنجیره تأمین می باشد. و شامل: برخی از اهداف مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از، همچنین برای مدیریت زنجیره تأمین باید سه نوع مدیریت را انجام داد، مدیریت زنجیره تأمین، مفاهیم و تعاریف زنجیره تأمین، لزوم اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین، بطور کلی سیستم اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین سازمان را قادر می سازد تا، مشکل روش های سنتی در اندازه گیری کارایی زنجیره تأمین، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها، مدل CCR، مدل نسبت CCR، مدل مضربی CCR ورودی محور، مدل BCC، مدل جمعی، شکل کلی مدل جمعی به صورت زیر است، مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین با استفاده از DEA، خلاصه ای بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین با استفاده از DEA، نقص DEAسنتی در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین، منابع فارسی، منابع خارجی.