تحقیق زیر درباره بیمه های اتکایی می باشد. و شامل: مفهوم بیمه اتکایی، تعریف بیمه اتکایی، شرکت بیمه مستقیم از بیمه گر اتکایی خود انتظار داردکه، جدول ظرفیت ها، سهم نگه داری، انواع قراردادهای بیمه اتکایی، بیمه اتکایی اختیاری، بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
60 صفحه
کد:
422 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره بیمه های اتکایی می باشد. و شامل: مفهوم بیمه اتکایی، تعریف بیمه اتکایی، شرکت بیمه مستقیم از بیمه گر اتکایی خود انتظار داردکه، جدول ظرفیت ها، سهم نگه داری، انواع قراردادهای بیمه اتکایی، بیمه اتکایی اختیاری، بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی، قرارداد اتکایی نسبی، در قراردادهای نسبی سیستم های مختلفی به شرح زیر وجود دارد که نحوه عمل آن ها به شرح زیر خواهد بود، قرارداد اتکایی مشارکت، قرارداد اتکایی مازاد سرمایه، پوشش اتکایی اختیاری- اجباری، پوشش اتکایی باز، پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک، پوشش اتکایی اجباری- اختیاری، پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه، قرارداد اتکایی مازاد خسارت، پوشش اتکایی مازاد خسارت برای هر ریسک، پوشش اتکایی مازاد خسارت برای حوادث فاجعه آمیز، اوراق بهادارسازی، منشا پیدایش فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی ها، دلایل توجه به پدیده اوراق بهادارسازی دارایی ها، مزایای اوراق بهادارسازی دارایی ها، افزایش بازدهی سرمایه، افزایش روش های تامین مالی، بهبود بازدهی دارایی ها، متنوع نمودن منابع مالی دست یافتنی، کاهش میزان مواجهه با ریسک اعتباری، هماهنگی و تنظیم منابع مالی جهت دستیابی به انواع معینی از دارایی ها، کسب مزیت نظارتی و سیاست گذاری، تاثیر اقتصادی اوراق بهادارسازی دارایی ها و مزایای آن برای دولت ها، ضرورت تغییر در راهکارهای سنتی بیمه اتکایی در اقتصاد مقاومتی، صنعت بیمه و اوراق بهادارسازی ، بازار سرمایه ابزاری برای مقابله با چالش های پیش روی بیمه اتکایی، خسارت های بیمه شده بر اثر حوادث فاجعه آمیز در سراسر دنیا و ...