تحقیق زیر درباره فرهنگ سازمانی می باشد. و شامل: مفهوم فرهنگ، تعریف فرهنگ، تعاریف مختلف فرهنگ و ارائه‌کنندگان آن‌ها، خصوصیات اصلی فرهنگ، اکتسابی بودن فرهنگ، اشتراکی بودن، قابلیت انتقال فرهنگ، تطبیقی بودن و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
51 صفحه
کد:
409 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره فرهنگ سازمانی می باشد. و شامل: مفهوم فرهنگ، تعریف فرهنگ، تعاریف مختلف فرهنگ و ارائه‌کنندگان آن‌ها، خصوصیات اصلی فرهنگ، اکتسابی بودن فرهنگ، اشتراکی بودن، قابلیت انتقال فرهنگ، تطبیقی بودن، زندگی سازمانی، تعریف سازمان، مفهوم فرهنگ‌سازمانی، تعریف فرهنگ‌سازمانی، تعاریف متعددی درباره فرهنگ‌سازمانی از دانشمندان مدیریت ارائه‌شده است، پرده‌های فرهنگی (شاین، 1381)، پرده اول؛ جلوه‌های ظاهری، پردة دوم؛ ارزش‌های مورد حمایت، پردة سوم؛ باورهای مشترک نهفته، نقش رهبر در مدیریت تغییر فرهنگ‌سازمانی، سطوح فرهنگ‌سازمانی، تقسیم‌بندی فرهنگ‌سازمانی از دیدگاه و نظریات مختلف صاحب‌نظران مدیریت، مدل هاروی و براون، بر اساس مدل هاروی و براون، فرهنگ هر سازمان دارای دو جزء می‌باشد، ترتیب با قرار دادن معیارها کنار هم، ماتریس چهار قسمتی به دست می‌آید که بیانگر سه نوع فرهنگ‌سازمانی به شرح زیر می‌باشد، فرهنگ قوی، فرهنگ میانه، فرهنگ ضعیف، مدل هافستد، مدل دنیسون، سازگاری، انطباق‌پذیری، رسالت، مدل کوئین، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ عقلایی، فرهنگ ایدئولوژیک، فرهنگ توافقی، دیانا فیزی، دیانا فیزی انواع فرهنگ را به شرح ذیل مطرح می‌نماید، فرهنگ نقش مدار (وظیفه مدار)، فرهنگ توفیق مدار، فرهنگ قدرت‌مدار، فرهنگ حمایت مدار، مدل رابینز، رابینز در کتاب مدیریت خود، فرهنگ‌سازمانی را این‌گونه تعبیر کرده است، از دید رابینز چهار نوع فرهنگ وجود دارد، فرهنگ علمی، فرهنگ باشگاهی، فرهنگ تیمی و ....