پروژه زیر درباره تعهد سازمانی می باشد. و شامل: تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی، تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش اغلب‏ این‏گونه تعریف شده است، ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی (تمایل برای تلاش بسیار زیاد در سازمان) دیدگاه ریچرز ( Riechers) و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
55 صفحه
کد:
405 mg


قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره تعهد سازمانی می باشد. و شامل: تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی، تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش اغلب‏ این‏گونه تعریف شده است، ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی (تمایل برای تلاش بسیار زیاد در سازمان) دیدگاه ریچرز ( Riechers )، تعهد مستمر (باور قاطع در قبول ارزش ها و اهداف سازمان)، تعهد هنجاری (تمایل قوی برای بقاء در سازمان)، اهمیت تعهد سازمانی، عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی، مقدمات ایجاد تعهد در 5 دسته تقسیم می شوند، ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی، سن، جنسیت، تحصیلات، ازدواج، استنباط از شایستگی شخصی، حقوق و دستمزد، سطح شغلی، خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی، تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی، انسجام گروه، وابستگی متقابل وظایف، ملاحظه‏کاری و ساخت‏دهی مدیران، ارتباطات رهبر، ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی، وضعیت نقش در تعهد سازمانی، عوامل موثر بر تعهد سازمانی فرایند اجتماعی کردن است.

این فرآیند دارای سه مرحله است، مرحله قبل از ورود به سازمان، مرحله رویارویی فرد با سازمان، مرحله ی تحول و دگرگونی، فرآیند اجتماعی شدن و تاثیر آن بر تعهد سازمانی منبع: (سعادت،1375)، صراحت و آشکار بودن عمل، قابلیت تجدید نظر وقابل فسخ بودن عمل، اراده، شهرت عمل، انواع تعهد، تعهد نسبت به مشتری، تعهد نسبت به سازمان، خوشنام کردن سازمان، حمایت از مدیریت رده بالا، عمل کردن براساس ارزش‌های سازمان، تعهد نسبت به خود، تعهد نسبت به افراد و گروه کاری، تعهد نسبت به کار و وظیفه (تکلیف)، دیدگاه‌های نوین درباره تعهد سازمانی، دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی، دیدگاه ریچرز ( Riechers )و ...