مقاله زیر درباره صنعت گردشگری و جهانگردی می باشد و شامل: گردشگر، بازدید کننده، صنعت جهانگردی، جهانگردی به معنی عام، جهانگردی به معنی فشرده، تعریف دیگر در صنعت جهانگردی و ... است.

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
77 صفحه
کد:
404 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره صنعت گردشگری و جهانگردی می باشد و شامل: گردشگر، بازدید کننده، صنعت جهانگردی، جهانگردی به معنی عام، جهانگردی به معنی فشرده، تعریف دیگر در صنعت جهانگردی و ... است.

شخصی که به کشور دیگری غیر از کشور محل اقامت خود برای مدت حداقل یک شب و حداقل یک سال سفر و در مراکز اقامتی عمومی یا خصوصی آن کشور اقامت نماید هدف او از سفر انجام فعالیت هایی برای کسب موقعیت شغلی (مهاجرت بر کاری) نباشد. هیأت های سیاسی، دیپلماتها، کارمندان عالی سفارت خانه ها، اعضای نیروهای مسلح که از کشور مبدأ خود به کشور مورد مأموریت یا بالعکس سفر می کنند مهاجرانی برای کار یا اقامت، پناهندگان، آوارگان، مسافران عبوری، افرادی که مستقیماً میان فرودگاه ها و دیگر ترمینال ها جابه جا می شوند یا برای مدت کوتاهی در محل معینی در ترمینال هوایی باقی می مانند، افرادی که به شاغلان مرزی معروف هستند در زندگی مرز کشور سکونت دارند لیکن در کشور همسایه مشغول به کار می باشند، همچنین کسانی که کمتر از یک شب در کشور اقامت داشته باشند جزء گردشگران بین الملل محسوب نمی شوند. 2-3. انگیزه های جهانگردی مسئله جهانگردی و سیاحت که از دیرباز مورد توجه بوده است.

اساساً برای ارضای حس کنجکاوی، کسب اطلاعات، آگاهی و کشف راز آفرینش، تفحص در اموال مردم سرزمین های دیگر با وجود جاذبه های طبیعی و مصنوعی، آثار و بناهای تألیفی و باستان، اماکن مقدسه، تفریحات، استراحت و مسائلی از این قبیل که نام برده شد می باشد. لیکن نیاز به سفر برای فرار از محیط نیز انگیزه ای برای مسافرت است. چه اینکه سفرزاده نیازهای گوناگون انسان است که می توان این طور نام برده شوند (تولایی، 1386): 1- نیاز روانی 2- نیاز اقتصادی 3- نیاز اجتماعی 4- نیاز سیاسی در بحث نیاز اجتماعی، آشنایی با آداب و سنن، رسوم و شناخت افکار و ایده ها از دیرباز مورد توجه بوده است و چون تفاهم اندیشه کاری بس دشوار بوده از همان ابتدای امر سیاحت چاره مؤثر این کار شناخته شده و به عنوان یک نیاز اجتماعی مورد قبول قرار گرفت. در بحث نیاز سیاسی، گسترش صلح جهانی و پایداری این صلح در صحنه سیاست بین الملل امری بس ضروری است و صنعت جهانگردی نقش مهمی دارد. 2-4. انواع جهانگردی جهانگردی با توجه به منظور و مقصود و انگیزه ای که جهانگرد دارد به طبقات مختلف تقسیم می-شود. به عبارت دیگر هدف و انگیزه جهانگرد از مسافرت انواع مختلف را به وجود می آورد (کاظمی، 1389).

در مورد بحث قبلی اشاره شد یکی از انگیزه های جهانگردی رهایی از محیط استراحت، فشار زندگی روزمره و یا تشنج شهر نشینی است که این انگیزه در ارتباط با سن مورد بحث است: 2-4-1. جهانگردی از نظر سن: 1- جهانگردی جوانان در این نوع جهانگردی نیاز به آزادی و خودنمایی به چشم می خورد. جهانگردی سازمان یافته و گشت های منظم را پذیرا نیستند. 2- جهانگردی میانسالان در این نوع جهانگردی نیاز به امنیت بیشتر است. نیاز به آزادی کاهش وخود محوری دیده نمی شود. متقاضی جهانگردی در سطح مناسب و گشت های منظم است.