پژوهش زیر درباره مدل های استراتژی می باشد. و شامل: پارادیم های شکل گیری استراتژی، مفهوم استراتژی و تاریخچه آن، استراتژی در فرهنگ لغات آکسفورد چنین تعریف شده است، استراتژی چیست؟، چندلر (1962)، چایلد( 1972)، کی (1999)، دراکر(1995)و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
36 صفحه
کد:
395 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره مدل های استراتژی می باشد. و شامل: پارادیم های شکل گیری استراتژی، مفهوم استراتژی و تاریخچه آن، استراتژی در فرهنگ لغات آکسفورد چنین تعریف شده است، استراتژی چیست؟، چندلر (1962)، چایلد( 1972)، کی (1999)، دراکر(1995)، ارزش یک استراتژی به دو عامل بستگی دارد، سه الگوی استراتژی سازی، الگوی کارسالارانه، الگوی انطباقی، الگوی برنامه ریزی، "راسل اکاف" در کتابی که درمورد برنامه ریزی دارد سه ویژگی را برای برنامه ریزی بر می شمرد، تکنیک های تدوین و تنظیم استراتژی، مدل BCG، ماتریس رشد- سهم بازار بی سی جی، ماتریس تعیین جهت سیاست گذاری‏ها(DPM )، مدل GE، مدل GE هفت مرحله اجرایی را به شرح زیراست، انتخاب یکی از استراتژی ها با توجه به فرصت های محیطی و توانمندی داخلی، استراتژی توسعه، استراتژی کاهش، مدل SWOT، برای ساختن یک ماتریس SWOT، 8 مرحله به شرح زیر طی می شود، مدل تجزیه و تحلیل هوفر , مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) ، مدل ADL، ابعاد مفهوم استراتژی، منابع فارسی، منابع لاتین.