تحقیق زیر درباره موانع صادراتی و مزیت رقابتی می باشد وشامل: مروری بر نظرات محققان در مورد موانع صادراتی، بیلکی و تزار در این حیطه تحقیقی انجام دادند و با توجه به دیدگاه صادرکنندگان مسائل ذیل را عمده ترین موانع صادرات دانسته اند و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
39 صفحه
کد:
386 mg


قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره موانع صادراتی و مزیت رقابتی می باشد وشامل: مروری بر نظرات محققان در مورد موانع صادراتی، بیلکی و تزار در این حیطه تحقیقی انجام دادند و با توجه به دیدگاه صادرکنندگان مسائل ذیل را عمده ترین موانع صادرات دانسته اند، مشخص نبودن استانداردهای محصول در خارج، دریافت درآمد فروش از مشتریان خارجی، نداشتن نمایندگی های فعال در خارج از کشور، در پژوهش دیگری توسط الکساندریس موانع عمده بر سر راه صادرات تحت 4 عنوان زیر خلاصه شد، یاپارک در سال2005 با بررسی شرکتهای غیر صادرکننده موانع صادرات آنها به شرح زیر می داند، چیونگ و چانگ با انجام تحقیقی در سال 1998 موانع غیر صادرکنندگان را به شرح زیر می دانند، کدیا و شوکار در سال 2006 عمده ترین موانع صادرات شرکتهای غیر صادرکننده را شامل موارد زیر دانسته اند، در پژوهش دیگری که توسط گروت و کیرشوف در سال 2001 تحت عنوان تجزیه تحلیل موانع صادراتی شرکتهای کوچک انجام گرفته است، 5 عامل زیر به عنوان موانع اصلی صادرات مطرح نموده است، شرینگهوس و راجسون موانع صادراتی را در دسته بندی کلی عملیاتی ،اطلاعاتی،انگیزشی و دانشی قرار داده و شرکتهای غیر صادرکننده را نیز به 4 دسته زیر تقسیم می نمایند، کریستنز و سنتنر در سال 1987 مهمترین موانع صادراتی صادرکنندگان را شامل موارد ذیل می دانند، دایت و کولمایر عوامل اثر گذار بر صادرات را به موارد زیر تقسیم می کنند، در تحقیق دیگری بارکر و کینادر سال 1992 عوامل موثر بر عملکرد صادراتی را به شرح زیر تقسیم بندی کرده اند، حضور رقابتی پایدار، مفهوم مزیت رقابتی پایدار، منابع مزیت رقابتی پایدار، دی و وینزلی در سال 1988 به دو گروه از منابع که می توانند مزیت رقابتی ایجاد کنند اشاره کردند، و ....