مقاله زیر درباره تاریخچه و مراحل شکل گیری برند می باشد. و شامل: تعریف برند، اهمیت برند، ابعاد برند، احساس برند، معماری برند، تصویر برند، هویت برند، شخصیت، فرهنگ، رابطه، بازتابش، خودانگاره، مزایای برند، مزایای برند برای مشتری و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
61 صفحه
کد:
379 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره تاریخچه و مراحل شکل گیری برند می باشد. و شامل: تعریف برند، اهمیت برند، ابعاد برند، احساس برند، معماری برند، تصویر برند، هویت برند، شخصیت، فرهنگ، رابطه، بازتابش، خودانگاره، مزایای برند، مزایای برند برای مشتری، کاهش احساس ریسک مشتری، کاهش جستجو، نمایش من مطلوب، مزایای برند برای شرکت، افزایش وفاداری، کاهش هزینه های تبلیغات، افزایش سود آوری، کاهش آسیب پذیری در مقابل رقبای موجود، اجزای برند موثر، استراتژی، اجرای برند، برای ایجاد برند 3 مرحله باید طی شود، نقش های برند، برندسازی، تعاریف، بازیگر اصلی، بازیگران اصلی به 5 دسته تقسیم بندی می شوند، انواع برندسازی، کمپین برندسازی، اهداف استراتژی برندسازی، نقص در مدل های مربوط به نام و نشان تجاری، سبک های برندسازی، هدف از سبک های برندسازی، شبیه سازی منحنی عمر برندسازی، مرحله آگاهی، مرحله اکتشاف، مرحله گسترش، مرحله تعهد، مرحله زوال ، پیشینه تحقیق،و...

در این تحقیق 24 مورد از عوامل موثر بر رضایت مشتریان مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به ترتیب اولویت به صورت زیر است، شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان (بانک مسکن)، تحلیل عوامل موثر بر جذب مشتری در بانک توسعه صادرات ایران، در این پژوهش عوامل امیخته بازاریابی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت، ارزیابی میزان تاثیر اعتماد مشتریان در به کار گیری بانکداری سیار بر پایه مدل پذیرش فناوری، مدل تحقیق, بررسی نقش بانکداری الکترونیک در رضایت مشتریان بانک ملت منطقه کرج، سنجش مدیریت ارتباط با مشتری در بانک صادرات ایران از نظر مشتریان, مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت خدمات، رضایت مندی، وفاداری، فهرست تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه های مرتبط با پژوهش حاضر)