پژوهش زیر درباره کیفیت خدمات می باشد. و شامل: مفهوم و تعاریف خدمت ، سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات، مدل سروکوآل، شواهد فیزیکی و ملموس، عتبار، پاسخگویی، اطمینان خاطر، همدلی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
46 صفحه
کد:
340 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره کیفیت خدمات می باشد. و شامل: مفهوم و تعاریف خدمت ، سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات، مدل سروکوآل، شواهد فیزیکی و ملموس، عتبار، پاسخگویی، اطمینان خاطر، همدلی :، ابزار سنجش کفت خدمات بانکی، کفت خدمات الکترونک، خدمت گرایی خدمات (جهت گیری خدمات=خدمت گرایی)، تعاریف ومفهوم خدمت گرایی خدمات، مشتری گرایی مدرت ارتباط با مشتر ، مشتری مداری و موفقیت مدرت ارتباط با مشتر، فرایندهای تجزیه و تحلیل مدرت ارتباط با مشتر( CRM)، پیشینه تحقیق، تحقیقات خارجی، تحقیقات داخلی، منابع فارس، منابع انگلیسی. خدمت کار یا سودی است که یک سو به سوی دیگر عرضه میکند که کلا نا مشخص بوده و اختیارچیزی را در بر نمی گیرد ،بنابر این ممکن است محصول فیزیکی یا غیرمادی باشد. سنجش کیفیت در سازمانهای خدماتی، سنجشی است از اینکه تا چه اندازه، خدمت ارائه شده انتظارهای مشتریان را برآورده می‌سازد. در فرایند دریافت خدمت، معمولاً مشتری حاضر است و این به مفهوم آن است که فهم مشتری از کیفیت، نه فقط از پایگاه خدمت بلکه از کارکرد فراهم کردن خدمت نیز برخوردار است. اگر خدمات داده شده پائین تر از محیط قابل قبول باشد، پیامی است به مدیران تا در پایداری کیفیت خدمت در آن ساختار تلاش و کوشش بیشتری کنند .