مقاله زیر درباره استقرار مدیریت دانش می باشد. و شامل: دانش، طبقه‌ بندی دانش، چشم‌اندازهای مختلف نسبت به دانش، دانش سازمانی، هرم دانش، داده، اطلاعات، دانش، خرد، هرم دانش لیبووتیز، تاریخچه مدیریت دانش، تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
48 صفحه
کد:
366 mg


قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره استقرار مدیریت دانش می باشد. و شامل: دانش، طبقه‌ بندی دانش، چشم‌اندازهای مختلف نسبت به دانش، دانش سازمانی، هرم دانش، داده، اطلاعات، دانش، خرد، هرم دانش لیبووتیز، تاریخچه مدیریت دانش، تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش، تعاریف دیگری از مدیریت دانش که توسط اندیشمندان این حوزه ارائه شده است، .دی مانیا و اودر بر این باورند که رشد مدیریت دانش از دو سیر و حرکت بنیادین حاصل شده است ، کوچک سازی، توسعه فناوری، مزایای سازمان متاثر از مدیریت دانش، دلایل پیدایش مدیریت دانش، فواید استفاده از مدیریت دانش، جلوگیری از افت دانش، بهبود تصمیم گیری، انعطاف پذیری و انطباق پذیری، مزیت رقابتی، توسعه دارایی، افزایش محصول، مدیریت مشتری، به کارگیری سرمایه گذاری ها در بخش سرمایه انسانی، مدیران پنج مزایای سطح بالا را برای مدیریت دانش ذکر می کنند، مزیت پایدار از طریق نوآوری مداوم، شناسایی و سازگاری با تغییرات، تداوم، حفظ و رشد دارایی های فکری، مدیریت دانش سازمانی، فرایند اجرایی مدیریت دانش در سازمان ها شامل، به طور کلی می توان فرایند مدیریت دانش را شامل، مزایای مدیریت دانش، دست اندرکاران مدیریت دانش ،نوعا مجموعه مزایا را درچهار قلمرو ذکر می کنند، اهداف مدیریت دانش، عوامل موفقیت مدیریت دانش، موانع مدیریت دانش، عوامل انسانی، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل فنی و تکنولوژیکی، ابعاد مدیریت دانش، فرایند های مدیریت دانش در ادبیات پژوهش ، با مروری بر ادبیات مدیریت دانش، می توان توافق بر سر گامهای اساسی زیر را مشاهده نمود, کسب و ایجاد دانش، سازماندهی دانش، تسهیم، انتقال و اشتراک دانش، بکارگیری دانش و ...