پژوهش زیر درباره انگیزش می باشد. و شامل: مفاهیم و تعاریف نیاز و انگیزه، بحث های عمده ساختار یک الگوی عمومی انگیزش، یک نمودار کلی فرآیند انگیزش اساسی، انگیزش و نیازهای فردی، نظریه X وY مک گرگور و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
41 صفحه
کد:
364 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره انگیزش می باشد. و شامل: مفاهیم و تعاریف نیاز و انگیزه، بحث های عمده ساختار یک الگوی عمومی انگیزش، یک نمودار کلی فرآیند انگیزش اساسی، انگیزش و نیازهای فردی، نظریه X وY مک گرگور، متغیرهای موثر در انگیزش، نخستین نظرات انگیزش، نظریه سنتی فردریک تیلور، نظریه روابط انسانی هاتورن، نظریه منابع انسانی مک گرگور، نظریه های معاصر انگیزش، نظریه های محتوایی انگیزش، تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو، نظریه وجود - وابستگی- رشد کلیتون الدرفر، نظریه نیازهای سه گانه مک کله لند ، دیوید مک کله لند وی سه عامل انگیزش را در مورد نیازها پیشنهاد نمود، نیاز به کسب موفقیت، نیاز به کسب قدرت، نیاز به کسب دوستی و روابط، نظریه بهداشت – انگیزش هرزبرگ، نظریه های فرآیندی انگیزش، نظریه انتظار، نظریه برابری آدامز، نظریه¬های تقویت یا شرطی کردن عامل اسکی ،ظریه برانگیختگی، ابعاد اصلی کار و خصوصیات مطلوب شغلی، مدل ابعاد اصلی شغل و خصوصیات شاغل، جوّ سازمانی، ، سایر تعاریف جوّ سازمانی، پیشینه تحقیق، مرور تحقیقات داخلی، تحقیقات انجام شده، مرور تحقیقات خارجی، که جو سازمانی که مدیران در واحد های خود ایجاد می کنند، به 6 عامل بستگی دارد:، انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری، استانداردها، پاداش تعهد Bibliography،